https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐỂ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2024 VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KH&CN THANH HÓA NĂM 2023 (23/01/2024)

Sáng 30/11/2023, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ 2, năm 2023) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và xét tặng giải thưởng KH&CN Thanh Hóa năm 2023..

Hội thảo Khoa học đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa (20/12/2023)

Chiều ngày 12/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa”.

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, MÃ SỐ KX.07/21-30 “Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” (20/12/2023)

Ngày 05/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2454/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”, mã số KX.07/21-30. Với các nội dung...

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐỂ XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023 (20/12/2023)

Sáng 23-12-2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ 2, năm 2022) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tỉnh Thanh Hóa (20/12/2023)

Sáng ngày 23/11/2022, Sở KH&CN Thanh Hóa đã phối hợp với Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022” nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về doanh...

Đại hội đại biểu Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 (20/12/2023)

Sáng 22-10, tại Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu an toàn nghệ vàng (Curcuma longa L.) và đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. (20/12/2023)

Sáng ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức họp đoàn kiểm tra, đánh giá, xác nhận khối lượng công việc thực hiện dự án Nông thôn miền núi uỷ quyền địa phương quản lý thực hiện từ năm 2020: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH (20/12/2023)

“Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu (20/12/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

Kết quả nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa” (20/12/2023)

Ngày 23/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn...

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (22/12/2023)

Ngày 18-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực NN&PTNT. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung...

Chuyển đổi số cần lấy người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, động lực và phải có tư tưởng đột phá với tầm nhìn chiến lược (22/12/2023)

Chiều 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về CĐS. Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đầu cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, địa phương.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
103 người đã bình chọn
226 người đang online