Chuyển đổi số là gì?

Đăng ngày 22 - 12 - 2023
100%

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

<

Tin mới nhất

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn(12/22/2023 10:22 AM)

Chuyển đổi số cần lấy người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, động lực và phải có tư tưởng đột phá...(12/22/2023 10:19 AM)

Make in Vietnam – sáng tạo, thiết kế, chủ động sản xuất tại Việt Nam(12/22/2023 10:17 AM)

Hiệu quả bước đầu từ thí điểm chuyển đổi số cấp xã(12/22/2023 10:16 AM)

Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thức đảy doanh...(12/22/2023 10:15 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
103 người đã bình chọn
270 người đang online