CHƯƠNG TRÌNH Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 22 - 12 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” (sau đây gọi tắt là Đề án), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

   (theo chương trình đính kèm)

<

Tin mới nhất

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn(12/22/2023 10:22 AM)

Chuyển đổi số cần lấy người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, động lực và phải có tư tưởng đột phá...(12/22/2023 10:19 AM)

Make in Vietnam – sáng tạo, thiết kế, chủ động sản xuất tại Việt Nam(12/22/2023 10:17 AM)

Hiệu quả bước đầu từ thí điểm chuyển đổi số cấp xã(12/22/2023 10:16 AM)

Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thức đảy doanh...(12/22/2023 10:15 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
103 người đã bình chọn
258 người đang online