Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia”

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”.

 

Thể lệ cuộc thi

Điều 1. Tên gọi

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia”.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình Chuyển đổi số quốc gia), Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia” (gọi tắt là Cuộc thi) với mục đích, ý nghĩa như sau:

 1. Chọn mẫu Logo “Chuyển đổi số quốc gia” để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
 2. Góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo. 
 3. Tổ chức cuộc thi thể hiện tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan; được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân.

Điều 3. Đối tượng tham gia cuộc thi

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Tư vấn, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

Điều 4. Yêu cầu tác phẩm dự thi

 1. Về nội dung

Tác giả dự thi được khuyến khích chủ động và sáng tạo về ý tưởng cho tác phẩm. Các nội dung cơ bản được gợi ý để làm chất liệu cho quá trình sáng tạo bao gồm:

 1. a) Khái quát được Chuyển đổi số là chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số;
 2. b) Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của chuyển đổi số;
 3. c) Thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong Biểu trưng (Logo);
 4. d) Khái quát tầm nhìn của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp;

đ) Phản ánh 03 trụ cột của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, phát triển Chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn;

 1. e) Biểu trưng (Logo) gắn với dòng chữ “Chuyển đổi số quốc gia”;
 2. g) Tác giả dự thi có thể tham khảo thêm về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và các khái niệm về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn.
 3. Về kỹ thuật
 4. a) Logo có tính duy nhất, biểu tượng cao, sáng tạo, không trùng lặp, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ Logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ;
 5. b) Màu sắc không quá 04 màu, phù hợp in ấn, phóng to, thu nhỏ, chạm khắc, đắp nổi trên các vật phẩm, chất liệu khác nhau và đảm bảo độ phân giải cao, sắc nét, tương thích khi thể hiện dưới định dạng số và trên các môi trường số;
 6. c) Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: Đơn giản, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…);
 7. d) Tác phẩm thể hiện trên 01 trang giấy trắng khổ A4 (29,7cm x 21cm). Mặt trước của trang giấy A4 là Logo được in màu, kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm đặt giữa trang giấy; phía dưới bên phải của trang giấy là Logo thu nhỏ được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 03cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số (Ví dụ: 01234);

Ngoài những nội dung trên, mặt trước, mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác.

đ) Tác phẩm phải được cung cấp dưới dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG có độ phân giải cao (ít nhất 300 pixel) với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở, được chứa trong 01 CD hoặc 01 USB;

 1. e) Trường hợp tác giả có nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi; mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác.

Điều 5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 phong bì lớn, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi Biểu trưng (Logo) “Chuyển đổi số quốc gia” và nơi nhận (ghi rõ như mục 3, Điều 7). Bên trong phong bì lớn, gồm:

 1. a) Phiếu đăng ký dự thi. Mỗi tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự thi ghi các thông tin cá nhân của tác giả (phụ lục kèm theo)hoặc tải về từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ   https://ideadx.mic.gov.vn);
 2. b) Mẫu tác phẩm dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 4;
 3. c) Bản thuyết minh ý tưởng. Mỗi tác phẩm dự thi phải kèm theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác (không quá 200 từ); trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở mặt sau tác phẩm dự thi và có Logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4 cm (có phụ lục kèm theo);
 4. d) Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến thì thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).

Điều 6. Giải thưởng

01 tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiền thưởng kèm theo là 100.000.000 (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

Trường hợp không lựa chọn được tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức Cuộc thi không trao giải hoặc đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

Điều 7. Hình thức, thời hạn, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng

 1. Hình thức gửi hồ sơ dự thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức.

 1. a) Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. b) Hình thức thứ hai: Tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn).
 3. Thời gian tổ chức dự kiến
 4. a) Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 05/7/2022.
 5. b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/7/2022 đến ngày 05/9/2022.
 6. c) Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 10/9/2022.
 7. Nơi nhận tác phẩm dự thi

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đầu mối liên hệ: chị Nguyễn Phương Nhung; số điện thoại: 0986 899 288; thư điện tử: npnhung@mic.gov.vn )

 1. Kết quả Cuộc thi được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ https://ideadx.mic.gov.vn ) và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 2. Lễ Tổng kết trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 09/2022 tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

Điều 8. Sử dụng tác phẩm dự thi

 1. Logo “Chuyển đổi số quốc gia” không sử dụng cho mục đích kinh doanh, thương mại.
 2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả. Tác phẩm đạt giải sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chọn làm biểu trưng (Logo) của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 
 3. Sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đạt giải thuộc về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyền nhân thân (trừ quyền công bố tác phẩm) thuộc về tác giả.

Điều 9. Trách nhiệm của tác giả

 1. Trong thời gian tham gia Cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. Bằng việc nộp tác phẩm tham gia dự thi, tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.
 2. Đối tượng dự thi phải cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm gửi dự thi.
 3. Khi tham gia Cuộc thi này, đối tượng dự thi đồng ý với việc Ban Tổ chức phát sóng trực tiếp, phỏng vấn, chụp hình, ghi âm, ghi hình và công bố hoặc tái sản xuất để sử dụng cho các mục đích truyền thông, quảng bá, các chương trình truyền hình, bao gồm trên Cổng thông tin điện tử hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Ban Tổ chức và tất cả những bên liên quan được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ phát sinh nào từ việc chụp hình, ghi âm, ghi hình hoặc công bố các hình chụp, bản ghi âm, ghi hình từ sự kiện này.
 4. Mọi khiếu nại liên quan tới Cuộc thi được gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10. Hội đồng giám khảo

Ban Tổ chức có trách nhiệm đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng giám khảo.

Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt, phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cuộc thi.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, sự phối hợp của các đơn vị liên quan để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

Cơ quan tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông
Thường trực Ban Tổ chức: Cục Tin học hóa
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội