Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu an toàn nghệ vàng (Curcuma longa L.) và đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 26/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức họp đoàn kiểm tra, đánh giá, xác nhận khối lượng công việc thực hiện dự án Nông thôn miền núi uỷ quyền địa phương quản lý thực hiện từ năm 2020: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và sơ chế dược liệu an toàn nghệ vàng (Curcuma longa L.) và đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”.

Tham gia làm việc với Đoàn Kiểm tra có đại diện cơ quan quản lý chuyên môn ông Lê Xuân Phương - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo huyện Như Thanh - địa phương triển khai thực hiện dự án.

Mô hình vườn ươm Đinh lăng và Nghệ vàng theo hướng GACP - WHO tại huyện Như Thanh.

Trước đó đoàn kiểm tra do ông Lê Xuân Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa - Trưởng Đoàn cùng các thành viên đã đi kiểm tra, khảo sát các mô hình đã triển khai như: Vườn ươm cây giống, vườn giống gốc thuần chủng, mô hình trồng Đinh lăng và Nghệ vàng theo hướng GACP - WHO với tổng diện tích ban đầu 3,5 ha tại thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh.

Tại buổi làm việc, Đại diện đơn vị chủ trì ông Đặng Quốc Đạt - chủ nhiệm dự án đã báo cáo tình hình triển khai bước đầu thực hiện dự án, bao gồm: các nội dung đã thực hiện, tiến độ triển khai, tình hình sử dụng kinh phí, đồng thời đề xuất một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện triển khai dự án.

Đại diện Cơ quan chủ trì báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án.

Kết quả bước đầu được các thành viên trong Đoàn đánh giá đạt yêu cầu, diện tích mô hình và số lượng cây giống đủ so với hợp đồng, cây giống sinh trưởng phát triển tốt, khả năng thích ứng tốt với điều kiện đất đai khí hậu của địa phương, đảm bảo mục tiêu mà dự án đề ra.

Trong thời gian tới đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ đề nghị tổ chức chủ trì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình tại các hộ dân để đảm bảo tiến độ và sản phẩm dự án; Tiếp tục tổ chức, triển khai các nội dung còn lại của dự án đảm bảo tiến độ và kịp thời báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị UBND huyện Như Thanh quan tâm tạo điều kiện, phối hợp với tổ chức chủ trì và các hộ dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các mô hình dự án, đặc biệt mô hình sơ chế và bảo quản Nghệ vàng và Đinh lăng theo hướng GACP - WHO  nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tái cơ cấu  ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./.