Kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas Campestris PV. Oryzae), năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa”

Ngày 10/8/2022, tại Sở KH&CN Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá lúa (Xanthomonas Campestris PV. Oryzae), năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức chủ trì thực hiện.

Đề tài được tiến hành triển khai từ vụ Xuân 2019, sau 3 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả: Chọn tạo được 01 giống lúa thuần có chứa gen kháng bệnh bạc lá KBL2, có TGST ngắn, năng suất cao hơn giống đối chứng (Bắc Thơm số 7), chất lượng gạo khá; hơn 2000 kg hạt giống cấp siêu nguyên có chứa gen kháng bạc lá…

Kết quả của đề tài đã góp phần làm cơ sở lý luận hoàn thiện quy trình công nghệ chọn tạo giống lúa thuần mới, sản xuất giống lúa có phẩm cấp tại các địa điểm triển khai đề tài. Ngoài ra, kết quả đề tài cũng là cơ sở để các nhà quản lý và người dân có kế hoạch phát triển các giống lúa thuần mới chất lượng tại địa phương.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được phổ biến áp dụng trong sản xuất sẽ là cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần làm tăng năng suất và sản lượng lúa chất lượng tại địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất, góp phần phát triển một nền nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa. Hiện tại, giống lúa trên đã được Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Kết quả Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại Đạt.