Hội thảo Khoa học đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 12/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo Khoa học đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng

Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 12/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá cơ sở khoa học của việc xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa”. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa; các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các chuyên gia về khu công nghệ cao.

 

Đồng chí Trần Duy Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình cho biết, Thanh Hóa đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhiệm vụ “Huy động nguồn lực để triển khai các đề án, dự án nhằm thúc đẩy quá trình thành lập và phát triển Khu Công nghệ cao” đặc biệt được nhấn mạnh. Qua hội thảo này, Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn tiếp thu ý kiến các chuyên gia, đại diện các Sở, ngành có liên quan trong việc đánh giá mức độ khả thi, lộ trình thực hiện của việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa làm căn cứ để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án Khu Công nghệ cao; Sở cũng mong được sự tham gia thảo luận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm trong phát triển hạ tầng khu công nghệ cao, trong đầu tư phát triển các lĩnh vực trong khu công nghệ cao…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các khu công nghệ cao; kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao ở trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò của chính phủ, chính quyền địa phương, nguồn nhân lực chất lượng cao,... từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho xây dựng khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh các tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa, các đại biểu cũng nêu ra các hạn chế, thách thức, bài học từ các mô hình chưa thành công, từ đó đề xuất các các giải pháp phát triển khu công nghệ cao. Đa số các ý kiến tại hội thảo cho rằng việc thành lập khu công nghệ cao là cần thiết và phù hợp với sự phát triển của tỉnh; đây chính là công cụ hữu hiệu giúp Thanh Hóa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Tuy nhiên, cần có những phân tích, đánh giá chuyên sâu để đề xuất lựa chọn mô hình phát triển khu công nghệ cao, xác định các nguồn lực đầu tư phát triển, lộ trình và phương án bổ sung các điều kiện còn thiếu để triển khai xây dựng khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất các nhiệm vụ tiếp theo, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh về tính khả thi của việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới./.

Đinh Quang Toàn