PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐỂ XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Sáng 23-12-2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ 2, năm 2022) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Sáng 23/12/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất (Kỳ họp thứ 2, năm 2022) xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh.

       

       Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh.

      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng đã thông qua báo cáo “Kết quả tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023”; theo đó, tính đến ngày 09/12/2022, Sở KH&CN đã nhận được 105 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Căn cứ các tiêu chí đánh giá sơ bộ, đúng quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Quy định xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 205/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã đánh giá sơ bộ đối với toàn bộ 105 đề xuất đặt hàng. Kết quả, có 59 đề xuất đặt hàng được đánh giá đảm bảo các tiêu chí, đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng tư vấn cấp tỉnh.

     Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng đã thông qua báo cáo “Kết quả tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023”.

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh ghi nhận nỗ lực của Sở KH&CN trong việc tổng hợp đầy đủ, đánh giá sơ bộ các các đề xuất đặt hàng với khối lượng hồ sơ, dữ liệu tương đối lớn. Tài liệu gửi cho các thành viên hội đồng kịp thời, được sắp xếp khoa học, đầy đủ, dễ tra cứu. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh các tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đề xuất đặt hàng về tính mới; tính cấp thiết; tính khả thi; khả năng ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN.

        Hội đồng đã thảo luận, phân tích, tiến hành bỏ phiếu và đã lựa chọn được 39 nhiệm vụ KH&CN năm 2023 để đưa ra Hội đồng tư vấn chuyên ngành.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Hội đồng khẩn trương thành lập và tổ chức các Hội đồng tư vấn chuyên ngành theo đúng các quy định hiện hành; hoàn thiện hồ sơ, nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết theo quy định báo cáo Chủ tịch Hội đồng để chuẩn bị cho phiên họp thứ hai của Hội đồng. Đồng thời, chuẩn bị tham mưu việc xác định định hướng ưu tiên cho hoạt động nghiên cứu KH&CN làm cơ sở để hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo./. 

Cao Thị Ngọc Hà