Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 23/11/2022, Sở KH&CN Thanh Hóa đã phối hợp với Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022” nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 23/11/2022, Sở KH&CN Thanh Hóa đã phối hợp với Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022” nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

          Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở KH&CN, đại diện cơ quan chủ trì tập huấn; TS. Đào Quang Thủy - Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp KH&CN, Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN - Cơ quan phối hợp tham gia tập huấn nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo phòng, cán bộ quản lý KH&CN của các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp (doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp tiềm năng là doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST); Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan; cán bộ Sở KH&CN Thanh Hóa.

  1. Đào Quang Thủy - Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp KH&CN, Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN truyền đạt nội dung các chuyên đề.

 

Hội nghị tập huấn đã truyền tải và trao đổi thông tin nghiệp vụ đến toàn thể đại biểu các nội dung chuyên đề: Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN;  Quy trình cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; Đánh giá, xác nhận kết quả KH&CN không sử dụng NSNN để cấp chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại Thanh Hóa và Giới thiệu Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Thanh Hóa.

Hội nghị tập huấn là diễn đàn thảo luận, trao đổi rất hữu ích để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; Tuyên truyền chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh đối với gần 100 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong phạm vi trên địa bàn tỉnh được mời dự.

Tại hội nghị, các chuyên gia xây dựng chính sách, quản lý KH&CN, đến từ Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và Sở KH&CN đã giải đáp thoả đáng cơ bản các câu hỏi, tình huống đặt ra của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị, đã có sự tham gia phát biểu chỉ đạo của Giám đốc Sở KH&CN để các cán bộ, đơn vị quản lý KH&CN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin về cơ chế, chính sách KH&CN trong phát triển doanh nghiệp KH&CN và Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh./.

ThS. Lê Kim Cương