Đại hội đại biểu Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 22-10, tại Trường Đại học Hồng Đức (TP Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tặng hoa chúc mừngĐại hội Hội Tin học Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Các Đại biểu tham dự Đại hội.

     Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Hội Tin học Thanh Hóa đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, các hoạt động của hội đã có nhiều chuyển biến và phát triển phong phú, đa dạng góp phần đáp ứng các nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và người dân.

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã luôn chủ động nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để phối hợp, triển khai các đề án, dự án CNTT của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ sử dụng CNTT, tư vấn, thẩm định các dự án, góp phần vào sự phát triển CNTT chung của tỉnh.

      Bên cạnh việc phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức trong tỉnh nhằm tổ chức các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức về CNTT và lập trình cho các đối tượng khác nhau…, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện cho nhiều đề án, dự án, chính sách của tỉnh về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh trên ba trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tạo được sự lan tỏa lớn và tác động hiệu quả đến các đơn vị, tổ chức; đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị trường CNTT ở nhiều mảng dịch vụ số, góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, minh bạch, thu hút uy tín và tạo dựng được thương hiệu cho các doanh nghiệp công nghệ.

Toàn cảnh Đại hội.

      Nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội Đại biểu Hội Tin học tỉnh đề ra phương châm “tập hợp những hội viên thực sự có tâm huyết và gắn bó với Hội để xây dựng Hội vững mạnh”, Đại hội đặt ra mục tiêu mở rộng các hội viên, các chi hội đến 27/27 huyện, thị và trong tất cả các sở, ngành, đoàn thể chính trị, các trường cao đẳng, trung cấp, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đều có chi hội hoặc các hội viên, phấn đấu đến năm 2027, Hội Tin học Thanh Hóa có khoảng 1.000 hội viên sinh hoạt trong tất cả các chi hội. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành thực hiện các hoạt đông tư vấn, phản biện góp phần vào quá trình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..., góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

     

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Tin học Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chia sẻ: Hội tin học Thanh Hóa là một sân chơi chia sẻ kinh nghiệm, quy tụ nguồn lực để thực hiện sáng tạo, kết nối và chia sẻ. Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, nguồn lực để phát triển, do đó, tỉnh Thanh Hóa cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của lớp trẻ; Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan cần khơi dậy, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ để làm sao thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số, làm chủ công nghệ AI, Blockchain... Thanh Hóa cần đẩy mạnh đào tạo cơ bản, đào tạo lại và đào tạo nâng cao về công nghệ.

Đồng thời, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng mong muốn Hội Tin học Thanh Hóa có sự gắn kết, phối hợp với Hội tin học Việt Nam, Hội Tin học các địa phương trong cả nước để kết nối, chia sẻ, hỗ trợ nguồn lực lẫn nhau. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Hội Tin học Thanh Hóa phát triển, nâng cao vai trò tư vấn phản biện độc lập cho Hội Tin học Thanh Hóa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Hội Tin học Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động hội, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội Tin học Thanh Hóa cần tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm như: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân trong hoạt động tư vấn, phản biện các chính sách, đề án, dự án của tỉnh trong lĩnh vực CNTT; tư vấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền số, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh góp phần nhanh chóng thực hiện thành công các mục tiêu và chỉ tiêu theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

      Hội Tin học cần đẩy mạnh phát triển các hoạt động kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực CNTT nhằm lôi kéo các đối tác về Thanh Hóa khởi nghiệp và cùng nhau xây dựng thị trường CNTT minh bạch, xây dựng hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ số chất lượng cao, nhanh chóng xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghệ nền tảng, có tiềm năng ứng dụng và triển khai trên phạm vi rộng rãi, kiến tạo giá trị gia tăng lớn cho xã hội và nền kinh tế số.

      Nghiên cứu xây dựng giải pháp để phát triển mạnh mẽ công tác tổ chức hội và phát triển hội viên; xây dựng cơ chế vận động và thu hút kết nạp các chuyên gia CNTT trình độ cao để làm đội ngũ hạt nhân cho các hoạt động tư vấn, phản biện của Hội; xây dựng Hội Tin học Thanh Hóa thực sự là cầu nối, là môi trường, sân chơi lan tỏa khát vọng cống hiến và khát vọng thay đổi tích cực để các chi hội, hội viên phát huy mạnh mẽ năng lực và thế mạnh, cùng nhau đoàn kết, hợp tác và phát triển vì sự phát triển chung.

      Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 cần phát động phòng trào “Mỗi chi hội, hội viên của Hội Tin học phải là một mô hình thúc đẩy chuyển đổi số” nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh. Xây dựng môi trường lan tỏa khát vọng cống hiến của các chi hội. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành cùng hoạt động của Hội Tin học Thanh Hóa vì sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022– 2027 và bầu Ban Chấp hành Hội Tin học Thanh Hóa khóa V gồm 23 thành viên.

Ban chấp hành Hội tin học Thanh Hóa khóa V ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học Và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò là Chủ tịch Hội Tin học Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Ra mắt Ban Thường vụ Hội tin học khóa V.

       Tại Đại hội, 6 cá nhân và 1 tập thể được nhận Bằng khen của Hội Tin học Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ vừa qua.

baothanhhoa.vn