Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 2

    Hôm nay: 41

    Đã truy cập: 35860

BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA; TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 (Từ 15/12/2020 đến 14/12/2021)

Thực hiện Công văn số 2623/TTTH-VP ngày 06/12/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN Quý IV và năm 2021 và Công văn số 452/TTra - P1 ngày 30/11/2021 của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021. Sở KH&CN báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA

Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá

Số ĐT: 02373.852.590; Fax: 02373.853.513

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa