Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Quyền sở hữu công nghiệp

 
Tìm kiếm
Chọn một hoặc nhiều tiêu chí dưới đây để tìm kiếm. Kết quả tìm được sẽ thỏa mãn đồng thời các tiêu chí đã nhập.
Tiêu chí từ khoá có thể nhập cụm từ khoá của địa chỉ chủ nhãn, tên chủ nhãn, tên nhãn hiệu, mã nước, số bằng chứng nhận, số đơn xin cấp....
Tên sở hữu công nghiệp:
Từ khóa:
Nhãn hiệu hàng hóa
Nhóm hàng:
Số chứng nhận: Mục sắp xếp:
Cấp CN sau ngày:
Chọn một ngày từ lịch.
Nộp đơn sau ngày:
Chọn một ngày từ lịch.
Danh mục nhãn hiệu hàng hóa Tìm thấy 357 nhãn hiệu
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: SUE'N
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Nguyễn Thị Nhung
Chứng nhận số: 4-0272996 Ngày cấp: 05-12-2016
Đơn xin số: Ngày nộp: 16-06-2015
Danh mục: Mỹ phẩm, tinh bột làm đẹp
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: Cerethepharm
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-0272587 Ngày cấp: 30-11-2016
Đơn xin số: Ngày nộp: 08-10-2014
Danh mục: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất tẩy, chất diệt động vật có hại, diệt cỏ, diệt nấm
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: Thepacol
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-0272586 Ngày cấp: 30-11-2016
Đơn xin số: Ngày nộp: 08-10-2014
Danh mục: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất tẩy, chất diệt động vật có hại, diệt cỏ, diệt nấm
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: Thephagout
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-0272588 Ngày cấp: 30-11-2016
Đơn xin số: Ngày nộp: 08-10-2014
Danh mục: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất tẩy, chất diệt động vật có hại, diệt cỏ, diệt nấm
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: Hồi xuân Thepharm
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-0272589 Ngày cấp: 30-11-2016
Đơn xin số: Ngày nộp: 08-10-2014
Danh mục: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất tẩy, chất diệt động vật có hại, diệt cỏ, diệt nấm
Ghi chú:
12345678910...


ĐĂNG NHẬP