Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Quyền sở hữu công nghiệp

 
Tìm kiếm
Chọn một hoặc nhiều tiêu chí dưới đây để tìm kiếm. Kết quả tìm được sẽ thỏa mãn đồng thời các tiêu chí đã nhập.
Tiêu chí từ khoá có thể nhập cụm từ khoá của địa chỉ chủ nhãn, tên chủ nhãn, tên nhãn hiệu, mã nước, số bằng chứng nhận, số đơn xin cấp....
Tên sở hữu công nghiệp:
Từ khóa:
Nhãn hiệu hàng hóa
Nhóm hàng:
Số chứng nhận: Mục sắp xếp:
Cấp CN sau ngày:
Chọn một ngày từ lịch.
Nộp đơn sau ngày:
Chọn một ngày từ lịch.
Danh mục nhãn hiệu hàng hóa Tìm thấy 393 nhãn hiệu
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: SHARK
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Lê Huy Công
Chứng nhận số: 4-2018-43026 Ngày cấp: 25-03-2019
Đơn xin số: Ngày nộp: 06-12-2018
Danh mục: Ben nâng rửa xe, sửa chửa xe, ben nâng thủy lực
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: OMOSA
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH HDGAIN Việt Nam
Chứng nhận số: 4-2018-39850 Ngày cấp: 25-02-2019
Đơn xin số: Ngày nộp: 28-11-2018
Danh mục: Giấy vệ sinh, khăn giấy
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: TRUMP BLACK
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-2018-41912 Ngày cấp: 25-02-2019
Đơn xin số: Ngày nộp: 28-11-2018
Danh mục: Thuốc lá
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: TRUMP BLUE
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-2018-41912 Ngày cấp: 25-02-2019
Đơn xin số: Ngày nộp: 28-11-2018
Danh mục: Thuốc lá
Ghi chú:
Tên Nhãn hiệu hàng hóa: COCK
Chủ Nhãn hiệu hàng hóa: Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa
Chứng nhận số: 4-2018-41914 Ngày cấp: 25-02-2019
Đơn xin số: Ngày nộp: 28-11-2018
Danh mục: Thuốc lá
Ghi chú:
12345678910...


ĐĂNG NHẬP