Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Tìm kiếm

 
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thể loại
Số ký hiệu
Tên văn bản
Nội dung
Ban hành từ ngày
Chọn một ngày từ lịch.
Đến ngày
Chọn một ngày từ lịch.

STTSố/ Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTải về
1 4462/QĐ-UBND Quyết định 4462/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa 09/11/2018 Chon QD 4462 ngay 9-11-2018.pdf
2 4440/QĐ-UBND Quyết định 4440/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường- chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN Thanh Hóa 08/11/2018 Chon QD 4440 ngay 08-11-2018.pdf
3 4112/QĐ-UBND Quyết định 4112/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Thanh Hóa 22/10/2018 Chon QD 4112 ngay 22-10-2018.pdf
4 123/2018/NĐ-CP Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018 Chon NĐ 123-2018 ngay 17-9-2018.pdf
5 83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông 24/05/2018 Chon ND83 ve Khuyen nong.pdf
6 o2/2018/TT-BKHCN Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN qui định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao CN , đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao CN 15/05/2018 Chon 02_2018_TT_BKHCN.pdf
7 03/2018/TT-BKHCN Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN 15/05/2018 Chon 03-2018-TT-BKHCN.pdf
8 04/2018/TT-BKHCN Thông tư 04/2018/TT-BKHCN qui định các cuộc điều tra thống kê KHCN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/05/2018 Chon 04-2018-TT-BKHCN.pdf
9 22/2018/NĐ-CP Nghị định số 22/2018/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 23/02/2018 Chon e9f3746c-ff9d-444d-a12c-0ab84ad6b12d_Nghidinh22_2018_CP.pdf
10 142/2017/TT-BTC Thông tư 142/2017/TT-BTC qui định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 29/12/2017
11 4892/QĐ-UBND Quyết định 4892/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 18/12/2017 Chon d4892_signed.pdf
12 81/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2020 07/12/2017 Chon Nghị quyết số 81(1).pdf
13 140/2017/NĐ-CP Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017 Chon NĐ 140-2017-CP.pdf
14 4578/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép sử dụng tên địa danh "Sầm Sơn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Nước mắm Sầm Sơn" và "Mực Sầm Sơn" 29/11/2017 Chon d4578_signed.pdf
15 21/2017/QH14 Luật Qui hoạch 24/11/2017 Chon luật Quy hoạch.pdf
16 55/207/QH14 Nghị quyết số 55 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 24/11/2017 Chon NQ 55.PDF
17 20/2017/QH14 Luật Quản lý nợ công 23/11/2017 Chon Luat QL nợ công.pdf
18 52/2017/QH14 Nghị quyết số 52 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 22/11/2017 Chon NQ 52-2017.pdf
19 19/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 21/11/2017 Chon Luật sửa đổi dd nuoc CHXHCNVN ở nước ngoài.pdf
20 18/2017/QH14 Luật thủy sản 21/11/2017 Chon Luật thủy sản.pdf
21 51/2017/QH14 Nghị quyết số 51 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, giáo khoa giáo dục phổ thông 21/11/2017 Chon NQ 51.pdf
22 17/2017/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 20/11/2017 Chon Luật sua doi Luat cac to chuc tin dung.pdf
23 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 15/11/2017 Chon Luật Lâm nghiệp.pdf
24 50/2017/QH14 Nghị quyết số 50 về phân bổ Ngân sách trung ương 14/11/2017 Chon NQ 50.pdf
25 49/2017/QH14 Nghị quyết số 49 về dự toán ngân sách Nhà nước 13/11/2017 Chon NQ 49.pdf
12345678


ĐĂNG NHẬP