Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Tìm kiếm

 
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thể loại
Số ký hiệu
Tên văn bản
Nội dung
Ban hành từ ngày
Chọn một ngày từ lịch.
Đến ngày
Chọn một ngày từ lịch.

STTSố/ Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTải về
1 số 21/CT-CP Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tải sản 25/05/2020 Chon Chi-thi-21.signed.pdf
2 số: 01/CT-BKHCN Chỉ thị 21/04/2020 Chon Chỉ thị 01 ngày 21-4-2020 của BKHCN.pdf
3 nghị quyết số 96/2019/QH14 Quyết định phê duyệt chương trình thực hiện nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2029 của Quốc hội khóa XIV 27/11/2019 Chon QD 634 ngay 13-5-2020 cua ttg CP.pdf
4 51/2019/NĐ-CP Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Chon 51.signed (1).pdf
5 01/2019/TT-BKHCN Thông tư 01/2019/TT-BKHCN qui định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 30/05/2019 Chon Thông tư 01.2019.TT.NKHCN An ninh Nguồn Phóng Xạ.pdf
6 11/2019/QĐ-UBND Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng; tỷ lệ hao mòn, tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn qui định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa 06/05/2019 Chon QĐ 11-2019-UBND.docx
7 180 /SKHCN- QLCS Công văn hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 28/02/2019 Chon CV hướng dẫn đề xuất NTMN 2020 (3).docx
8 395/QĐ-BKHCN Quyết định 395/QĐ-BKHCN Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 28/02/2019 Chon 395_QĐ-BKHCN - TTHC về DN KHCN (1).docx
9 10/2019/TT-BTC Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 20/02/2019 Chon Thong tư 10-2019-TT-BTC.docx
10 220/KH-UBND Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và năm 2020 27/12/2018 Chon KH 220 UBND.pdf
11 76/KH-LN Kế hoạch số 76/KH-LN tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa năm 2019 24/12/2018 Chon KH 76 cuoc thi ST TTN ND.pdf
12 38/2018/QĐ-UBND Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành qui định về giải thưởng KH&CN Thanh Hóa 19/12/2018 Chon Giai thuong KHCN.PDF
13 190/KH-UBND Kế hoạch số 190/KH-UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 22/11/2018 Chon KH so 190 ngay 22-11-2018.docx
14 4462/QĐ-UBND Quyết định 4462/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa 09/11/2018 Chon QD 4462 ngay 9-11-2018.pdf
15 4440/QĐ-UBND Quyết định 4440/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường- chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN Thanh Hóa 08/11/2018 Chon QD 4440 ngay 08-11-2018.pdf
16 4112/QĐ-UBND Quyết định 4112/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Thanh Hóa 22/10/2018 Chon QD 4112 ngay 22-10-2018.pdf
17 123/2018/NĐ-CP Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018 Chon NĐ 123-2018 ngay 17-9-2018.pdf
18 63/2018/TT-BKHCN Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ qui định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước 30/07/2018 Chon 63-BTC.signed.pdf
19 83/2018/NĐ-CP Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông 24/05/2018 Chon ND83 ve Khuyen nong.pdf
20 o2/2018/TT-BKHCN Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN qui định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao CN , đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao CN 15/05/2018 Chon 02_2018_TT_BKHCN.pdf
21 03/2018/TT-BKHCN Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN 15/05/2018 Chon 03-2018-TT-BKHCN.pdf
22 04/2018/TT-BKHCN Thông tư 04/2018/TT-BKHCN qui định các cuộc điều tra thống kê KHCN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/05/2018 Chon 04-2018-TT-BKHCN.pdf
23 03/2018/TT-BKHCN Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học 15/05/2018 Chon thong-tu-03-2018-tt-bkhcn-ve-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe (6).pdf
24 70/2018/NĐ-CP Nghị định số 70/2018/NĐ-CP qui định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 15/05/2018 Chon 70.signed.pdf
25 22/2018/NĐ-CP Nghị định số 22/2018/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 23/02/2018 Chon e9f3746c-ff9d-444d-a12c-0ab84ad6b12d_Nghidinh22_2018_CP.pdf
123456789


ĐĂNG NHẬP