Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng.
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Cơ sở sử dụng dấu định lượng khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố đã được tiếp nhận nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và cơ sở có nhu cầu tiếp nhận lại, cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3 của thủ tục này đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi đăng ký trụ sở chính.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (số 15 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
- Đối với Cơ sở: Không.
-  Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được bản công bố, nếu bản công bố chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho cơ sở những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.
   Sau thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi thông báo, nếu cơ sở không bổ sung bản công bố đầy đủ, đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ huỷ bỏ việc xử lý đối với bản công bố này.
   Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được bản công bố, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hai (02) bản công bố và gửi lại một (01) bản cho cơ sở.
  Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập sổ theo dõi, quản lý tiếp nhận công bố.
  Số thứ tự lần tiếp nhận trong bản công bố được đánh liên tục từ lần xác nhận và đóng dấu tiếp nhận đầu tiên đến các lần tiếp nhận công bố lại tiếp theo.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (số 15 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
b. Thời gian trả kết quả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).   
 2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.   
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
    Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (có mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.   
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1   
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.   
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn   
8. Lệ phí: Không.   
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. (Mẫu kèm theo).   
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn
Đối với cơ sở sản xuất
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;
3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này.
Đối với cơ sở nhập khẩu
1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.   
 

Căn cứ pháp lý

​-  Luật Đo lường ngày 11/11/2011.
-  Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
-  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.
-  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

Đính kèm tài liệu Chon Ban cong bo su dung dau dinh luong tren nhan hang dong goi san.doc

Thủ tục cùng lĩnh vực
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận


ĐĂNG NHẬP