Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
2 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
3 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
4 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
5 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực Hoạt động và công nghệ Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
6 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
7 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
  7 thủ tục , được chia thành 1 trang  


ĐĂNG NHẬP