Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
2 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
3 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
4 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
5 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở ( đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
6 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
7 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
  7 thủ tục , được chia thành 1 trang  


ĐĂNG NHẬP