Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Công bố sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
2 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
3 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
4 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
5 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
6 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
7 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh d Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cấp sơ tuyển. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  9 thủ tục , được chia thành 1 trang  


ĐĂNG NHẬP