Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Phát triển tiềm lực KHCN

 
TỔ CHỨC KH&CN
Hệ thống tổ chức KHCN tháng 7/2018 (10/07/2018)
Hiện trạng các tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 7-2018
Qui hoạch hệ thống tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (01/09/2017)
Để có cơ sở cho việc định hướng hoạt động và đầu tư phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh, ngày 29/6/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2397/QĐ-UBND phê duyệt "Qui hoạch phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bà...
DOANH NGHIỆP KHCN
Doanh nghiệp KHCN tỉnh Thanh Hóa năm 2019 (16/12/2019)
Doanh nghiệp KHCN tỉnh Thanh Hóa đến tháng 12/2019
Doanh nghiệp KHCN tỉnh Thanh Hóa năm 2018 (10/07/2018)
NHÂN LỰC KH&CN
Nhân lực KH&CN tỉnh Thanh Hóa có đến ngày 31/12/2017 (10/07/2018)
​Toàn tỉnh có 3.116 cán bộ tham gia hoạt động KH&CN, bao gồm: Trình độ trên đại học 149 tiến sỹ (18 phó giáo sư) và 1.067 thạc sỹ (chiếm 39,0%); trình độ đại học chiếm 48,0%; trình độ cao đẳng chiếm 5,5%. Số cán bộ KH&CN làm việc tr...
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN
Tài chính cho khoa học và công nghệ (20/07/2018)
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.


ĐĂNG NHẬP