Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng; tỷ lệ hao mòn, tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn qui định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa
Số/Kí hiệu 11/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Người kí Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn
Trích yếu Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn: Tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Thể loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Chon QĐ 11-2019-UBND.docx

Văn bản liên quan

Chỉ thị(21/04/2020)


ĐĂNG NHẬP