Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Bảo hộ và phát triển các chỉ dẫn địa lý tại Thanh Hóa vì một tương lai xanh
 • Doanh nghiệp thể thao với công tác sở hữu trí tuê
 • Khoa học công nghệ động lực phát triển nhanh bền vững
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BKHCN NGÀY 20/12/2019 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   12-03-2020
  Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú dùng trong y tế (số hiệu: QCVN 21:2019/BKHCN) và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế (số hiệu: QCVN 22:2019/BKHCN) tại Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN.

  ​          Theo đó:

            1. Đối với cơ sở có sử dụng các thiết bị nêu trên:

  - Chỉ được đưa vào sử dụng thiết bị khi có Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực.

  - Thiết bị phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng lần đầu; kiểm định định kỳ 2 năm một lần đối với thiết bị X-quang chụp vú, định kỳ 1 năm một lần đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa hoặc sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị.

  - Phải lưu giữ bản gốc Biên bản kiểm định, Báo cáo đánh giá kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định.

  2. Đối với cơ sở kiểm định:

  - Chỉ được phép kiểm định khi có Giấy đăng ký hoạt động hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

  - Phải đảm bảo năng lực và yêu cầu theo quy định và thực hiện việc kiểm định theo đúng quy định của Thông tư này.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

               

  Thông tư đính kèm.

           

   ​

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP