Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Bảo hộ và phát triển các chỉ dẫn địa lý tại Thanh Hóa vì một tương lai xanh
 • Doanh nghiệp thể thao với công tác sở hữu trí tuê
 • Khoa học công nghệ động lực phát triển nhanh bền vững
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019   26-02-2019
  Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành KH&CN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ KH&CN Địa phương - Bộ KH&CN; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; VCCI Chi nhánh Thanh Hóa; Các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.


  Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã trình bày báo cáo cáo Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Triển khai các văn bản Sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trong năm 2018, đây là những cơ chế chính sách quan trọng góp phần để KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.​

  Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN Địa phương, Bộ KH&CN đánh giá cao hoạt động KH&CN tỉnh Thanh Hóa, trong đó nổi bật là:

  - Công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách với 5 văn bản quan trọng: (1) Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành “Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh”; (2) Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành “Quy định về Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa”; (3) Quyết định số 5005/QĐ-UBND, ngày 13/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2022; (4) Kế hoạch số 216/KH-UBND, ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai  Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2022; (5) Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước, năm 2019.

  - Công tác xây dựng tiềm lực KH&CN với việc thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương (khóa XII) ngày 25/10/2017 về việc “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động; cùng với việc phê duyệt nguồn kinh phí để triển khai Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND về ban hành “Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2018-2020”.  

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyền Đức Quyền đánh giá cao đóng góp của ngành KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với việc tiếp tục tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật; các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ngành KH&CN Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Bên cạch đó đồng chí Nguyễn Đức Quyền đã làm rõ 03 tồn tại, hạn chế ngành KH&CN cần sớm triển khai các giải pháp để khắc phục trong năm 2019 đó là:  

            - Triển khai thực hiện Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND: Mới có 3/11 lĩnh vực của chính sách có hồ sơ đề nghị hỗ trợ; số lượng hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách còn ít, do đó kinh phí giải ngân thực hiện chính sách mới đạt 46% theo kế hoạch.

            - Hiệu quả ứng dụng các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất và đừi sống vẫn còn hạn chế.

            - Tỷ lệ áp dụng  HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã còn thấp (21%).

            Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyền Đức Quyền đề nghị Hội đồng KH&CN tỉnh; Sở KH&CN; Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực để KH&CN là thực sự nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả; Tiếp tục triển khai thực hiện “Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa”. Quyết liệt tổ chức áp dụng và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa./.    

                                                                                               

                                              Cao Thị Ngọc Hà

                                 Trưởng phòng Quản lý Khoa học

   

   

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP