Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  SỞ KH&CN THANH HÓA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI   25-12-2018
  Như chúng ta đã biết, thông tin KH&CN là một trong các nguồn lực cơ bản trong hoạt động KH&CN. Trong thời đại của toàn cầu hoá, nguồn lực này càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với các nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Phát huy tốt vai trò của Thông tin KH&CN, kịp thời nắm bắt các thành tựu KH&CN từ bên ngoài, tiếp thu có chọn lọc, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, và đời sống sẽ rút ngắn quảng thời gian trong lộ trình phát triển KH&CN, cũng như thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước.

  ​      Bàn về tầm quan trọng của công tác thông tin, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tuyên truyền lớn của Đảng ta, tấm gương mẫu mực về công tác tuyên truyền đã từng nói: “Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người”.

  Với phương châm xem thông tin là “dây thần kinh, là mạch máu con người” - như lời dạy của Bác, những năm qua, Sở KH&CN Thanh Hóa đã rất coi trọng công tác thông tin KH&CN và đã có những nỗ lực rất lớn để đưa hoạt động này đạt những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần thiết thực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

   Điều đó, thể hiện rõ nét ở các khía cạnh sau:

  - Về hình thức, phạm vi và quy mô thông tin:

  Trước khi có công nghệ thông tin số ra đời và phổ cập, để phổ biến thông tin KH&CN, có 3 hình thức áp dụng: Thông tin bằng ấn phẩm, tài liệu giấy (thông tin giấy), thông tin bằng lời nói và thông tin bằng hình ảnh; Tương ứng với các loại hình thông tin này, những năm qua, Sở KH&CN Thanh Hóa đã tổ chức xây dựng, phát hành các ấn phẩm thông tin và tài liệu KH&CN sau:

  - Thông tin giấy có ấn phẩm KH&CN Thanh Hóa; Bản tin nội bộ chọn lọc; Lịch Khoa học; Kỷ yếu đề tài, dự án, kỷ yếu hội thảo khoa học và các loại sách, báo chí, tài liệu KH&CN khác. Ngoài ra, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã tham gia bài viết phản ánh hoạt động KH&CN của tỉnh trên một số báo, tạp chí TW và của tỉnh như: Tạp chí hoạt động Khoa học, báo Khoa học và Phát triển, Báo Thanh Hóa.

  - Thông tin bằng lời nói và hình ảnh có Tạp chí KH&CN truyền hình, chủ yếu được phát sóng trên Đài PT&TH Thanh Hóa.

  Đến nay, riêng kho sách của Sở KH&CN Thanh Hóa, ngoài các ấn phẩm, tài liệu thông tin KH&CN do Sở phát hành, đang lưu giữ trên 30 loại ấn phẩm, tài liệu, với hàng nghìn cuốn sách, tạp chí, bản tin và tài liệu về KH&CN do các cơ quan khác trong ngoài tỉnh xuất bản.

  Trong các ấn phẩm KH&CN do Sở phát hành, ấn phẩm KH&CN Thanh Hoá, Lịch Khoa học và Tạp chí KH&CN truyền hình Thanh Hóa là những ấn phẩm truyền thống, được phát hành định kỳ, từ lâu đã khẳng định được “tên, tuổi” của mình trên phạm vi toàn quốc.

  Ấn phẩm KH&CN Thanh Hoá, tiền thân là tờ tin Khoa học và Kỹ thuật được phát hành từ cuối thập kỷ 70, đến nay đã xuất bản trên 150 số, với hàng trăm nghìn bản phát hành trên phạm vi toàn quốc. Tuy là một loại hình bản tin, nhưng ấn phẩm KH&CN Thanh Hoá (cả nội dung và hình thức) không thua kém gì so với các tạp chí trong ngoài tỉnh. Năm 2007, ấn phẩm KH&CN Thanh Hoá được Bộ KH&CN cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number).

  Tờ Lịch Khoa học, tiền thân là tờ Nông lịch Thanh Hóa do Ban Kỹ thuật Thanh Hóa (nay là Sở KH&CN Thanh Hóa) chủ trì phối hợp với Hội phổ biến Khoa học Thanh Hóa xuất bản từ những năm thập kỷ 60. Trãi qua nhiều lần đổi tên từ tờ Nông lịch Thanh Hóa đến Lịch Nông nghiệp và nay là Lịch Khoa học, tờ lịch đã góp phần tích cực vào cung cấp cho bà con nông dân các thông tin KH&CN thiết thực như lịch thời vụ cho các đối tượng cây trồng, vật nuôi; y tế dự phòng; khí tượng thuỷ văn…được đông đảo bà con nông dân và những người quan tâm đánh giá cao.

  Tạp chí KH&CN truyền hình Thanh Hóa là ấn phẩm thông tin KH&CN ra đời về sau này, được phát hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở KH&CN và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Với việc phủ sóng trên phạm vi cả nước, tuy chỉ có 12 số/năm nhưng tạp chí đã góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về các sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao; các mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống.

  Những năm gần đây, với việc tăng cường đầu tư phát triển công nghệ thông tin, cho phép truy cập tìm kiếm và trao đổi thông tin KH&CN trên phạm vi toàn cầu, thông qua việc khai thác mạng Internet và các hệ thống mạng kết nối các máy vi tính khác, hoạt động thông tin KH&CN đã có bước tiến triển mới. Đặc biệt, từ năm 2008, Trang thông tin điện tử KH&CN Thanh Hóa (Website) đã đi vào hoạt động. Đây là ấn phẩm thông tin đặc biệt, với quy mô rộng khắp và nội dung phong phú, có thể chuyển tải được các loại hình tin bài ngôn ngữ viết, hình ảnh, âm thanh…

  - Về nội dung thông tin:

  Có thể nói, hoạt động thông tin KH&CN của Sở trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trong ngoài tỉnh về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về KH&CN; những quy định của Tỉnh; chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và các nhà quản lý về các vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động KH&CN của tỉnh. Các ấn phẩm thông tin KH&CN phát hành định kỳ, nội dung thông tin đều tập trung vào các chủ đề mà hoạt động KH&CN của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh, được nhiều người quan tâm như: Thị trường KH&CN; Sở hữu trí tuệ; Phát triển tiềm lực KH&CN; KH&CN với doanh nghiệp; KH&CN với phát triển nông nghiệp và nông thôn… với nhiều bài viết (trên ấn phẩm giấy) và kịch bản (trên ấn phẩm truyền hình) sắc xảo, có nội dung tổng kết thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN mà yêu cầu thực tiễn đặt ra.

  Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng tới các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, năm 2014 Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã biên soạn, phát hành cuốn “Sổ tay hướng dẫn hoạt động sở hữu trí tuệ tỉnh Thanh Hóa”, đến năm 2018 tiếp tục biên soạn, phát hành cuốn “Sổ tay sở hữu công nghiệp phục vụ doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa”.

  Đặc biệt, nhằm tuyền truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về  chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, năm 2018 Sở đã biên soạn và phát hành 500 cuốn số tay “Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển KT-XH tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”

  Tuy đã đã phát huy được một số mặt tích cực, nhưng nhìn chung hoạt động thông tin KH&CN của Sở vẫn còn có những điểm hạn chế, yếu kếm, mà cơ bản là: Chưa có nhiều tác giả tham gia bài viết, nên bị động và ít có điều kiện để lựa chọn bài có chất lượng cao; thông tin về hoạt động KH&CN ở các ngành và ở các cơ sở còn ít; nhiều thông tin chỉ thích hợp với quản lý vĩ mô về KH&CN, chưa thực sự thích hợp với cơ sở. Số lượng phát hành các ấn phẩm giấy còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp và tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Hình thức, bố cục chưa thực sự hấp dẫn người đọc (số lượng trang in màu còn ít). Trang thông tin điện tử KH&CN Thanh Hoá, nội dung còn nghèo nàn, nhiều mục còn bỏ trống; mới đáp ứng được cơ bản công tác dịch vụ hành chính công mức độ 2…

  Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các hạn chế trên, song tập trung ở 3 nhóm nguyên nhân sau:

  Thứ nhất là, chưa xây dựng được hệ thống cộng tác viên ổn định, có năng lực, phạm vi rộng: có đủ ở các ngành, các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Nhìn chung, bên cạnh một số cộng tác viên nhiệt tình, “nể” mà tham gia viết bài, còn rất nhiều tay bút “tiềm năng” chưa thu hút được. Ngoài nguyên nhân kinh phí nhuận bút còn quá khiêm tốn, chưa đủ sức “động viên”, thì còn nguyên nhân nữa là do chưa được bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài nên họ không tự tin “nhận lời” mời tham gia viết bài…

   Năm 2008, Sở KH&CN Thanh Hóa đã ban hành Quy chế viết bài áp dụng cho các công chức, viên chức của Sở. Quy chế ra đời, đã thu hút được nhiều cộng tác viên trong Sở. Tuy nhiên, đến nay Quy chế có nhiều điểm không còn phù hợp, cần phải sửa đổi để đáp ứng yêu cầu cần nâng cao chất lượng thông tin KH&CN trong tình hình mới.

   Thứ hai là, kinh phí cho hoạt động thông tin KH&CN nói chung và cho các ấn phẩm thông tin KH&CN Thanh Hóa rất hạn hẹp. Do đó, khối lượng phát hành ấn phẩm hạn chế; Mức chi trả nhuận bút chưa đủ sức khuyến khích tác giả đầu tư nâng cao chất lượng tin bài. Riêng website KH&CN Thanh Hoá thì hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, nhưng thiếu kinh phí để nâng cấp, hoàn thiện.

  Thứ ba là, hoạt động của Ban Biên tập chưa mạnh. Phần lớn biên tập viên chưa qua lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức biên tập và viết tin, bài. Do hoạt động kiêm nhiệm nên các biên tập viên, kể cả thư ký biên tập chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động của các ấn phẩm.

  Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin KH&CN của Sở, theo chúng tôi, cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

  Một là, tăng cường thêm nhiều bài viết phản ánh hoạt động KH&CN của cơ sở, đặc biệt là cấp huyện; các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp. Tăng nội dung các thông tin phục vụ đại chúng (địa bàn nông thôn, doanh nghiệp…). Để làm được điều này, trước hết cần thường xuyên liên hệ với cơ sở; bố trí cán bộ làm việc với cơ sở, chọn lọc và cung cấp thông tin cần thiết.

  Hai là, tăng cường các bài viết phản ánh kết quả nghiên cứu triển khai ở cấp tỉnh, cấp ngành do các chuyên viên quản lý KH&CN, chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN viết, để thông tin các sản phẩm KH&CN đến được với người có nhu cầu, góp phần thúc đẩy quá trình đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

  Ba là, tạo điều kiện tăng thêm nguồn kinh phí để: Tăng khối lượng xuất bản ấn phẩm, nhằm mở rộng phạm vi đối tượng phát hành, đặc biệt là ở cấp huyện, tổ chức KH&N và đội ngũ cộng tác viên; tăng mức chi trả nhuận bút để khuyến khích, thu hút đội ngũ cộng tác viên; tăng số lượng trang in màu và sử dụng giấy in có chất lượng cao đối với các ấn phẩm giấy.

  Bốn là, có biện pháp khuyến khích hoạt động các thành viên Ban biên tập để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Mặt khác, thành viên các Ban biên tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là đối với Ban biên tập của Website KH&CN Thanh Hóa; Tạo điều kiện cho biên tập viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về công tác biên tập.

  Năm là, sửa đổi bổ sung Quy chế viết bài cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin KH&CN trong thời gian tới. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức viết tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên, trong đó có các CB,CC,VC của Sở. Đồng thời, mỗi CB,CC,VC cần phải nêu cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kỹ năng viết tin, bài; Và trên hết, cần quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Bác:

  “… Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:

  Viết cho ai xem?

  Viết để làm gì?

  Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?

  Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm.

  Chớ tự ái, tự cho bài của mình là “tuyệt” rồi. Tự ái tức là tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch dữ tợn nó ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta.”​ 

                                  Nguyễn Văn Hùng 

                                Sở KH&CN Thanh Hóa

                                                     

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP