Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Doanh nghiệp thể thao với công tác sở hữu trí tuê
 • Khoa học công nghệ động lực phát triển nhanh bền vững
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KH&CN TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH   20-11-2018
  Ngày 07/12/2017, HĐND tỉnh ban hành ban hành Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND về Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thu hút các dự án sản xuất kinh doanh sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, tạo đột phá về ứng dụng khoa học

  11 chính sách hỗ trợ, gồm:

  - Hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi;

  - Hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất dược phẩm mới, thực phẩm chức năng mới từ dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh;

  - Hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất phần mềm ứng dụng SOFTWARE;

  - Hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt;

  - Hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị;

  - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong đánh bắt hải sản xa bờ;

  - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn;

  - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất tốt trong sản xuất cam, bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn;

  - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn;

  - Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm gắn với phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn;

  - Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho phòng thí nghiệm, phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm sản phẩm thuộc doanh nghiệp.

  Để triển khai thực hiện Chính sách, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 về các biện pháp thực hiện Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã có Hướng dẫn số 246/HD-SKHCN ngày 05/4/2018 về tài liệu trong hồ sơ hỗ trợ chính sách; đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện chính sách; khảo sát, lập cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tiềm năng thụ hưởng chính sách…

  Tình hình thực hiện đến ngày 16/11/2018 như sau:

  - Đã tiếp nhận 21 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ, gồm: 2 hồ sơ về nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; 2 hồ sơ về đổi mới công nghệ - thiết bị; 17 hồ sơ về ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản thủy sản đánh bắt xa bờ.

  - Hội đồng đã thẩm định về điều kiện hỗ trợ 14 hồ sơ (trong đó: 10 hồ sơ đủ điều kiện đã gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí; 3 hồ sơ chưa đủ điều kiện; 1 hồ sơ không đủ điều kiện).

   - Có 6 hồ sơ đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt, với tổng kinh phí hỗ trợ: 7.971,643 triệu đồng (2 hồ sơ về nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; 3 hồ sơ về ứng dụng công nghệ cao - làm hầm tàu đánh bắt cá bằng PU foam trong đánh bắt hải sản xa bờ; 1 hồ sơ về đổi mới công nghệ - thiết bị trong sản xuất cát nhân tạo). 

  Cùng với việc vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các cấp, các ngành; qua gần một năm thực hiện Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhưng do là năm đầu tiên triển khai thực hiện  Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN nên việc giải ngân kinh phí SNKH thực hiện Chính sách còn chậm; số lượng hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị thụ hưởng chính sách gửi đến Sở KH&CN còn ít, chủ yếu mới tập trung ở 3 nội dung đề nghị hỗ trợ; một số hồ sơ chưa đủ, phải bổ sung nhiều lần.

  Để Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN theo Nghị quyết 81 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần đưa KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, lập và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng theo quy định, đảm bảo nội dung, mục tiêu của Chính sách. Đồng thời Sở KH&CN, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan cần nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Chính sách để báo cáo, tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.​

                                                                                                                                                                                   Lê Văn Tư

   Trưởng phòng TC-KH Sở KH&CN Thanh Hóa​

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP