Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM 2017; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018; TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 81/2017/NQ-HĐND, NGÀY 7/12/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KH&CN   31-01-2018
  Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Triển khai nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN; Chương trình hỗ trợ phát triển DN KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh.

  ​      Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN Địa phương - Bộ KH&CN; Các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo; Văn phòng tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa; Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa; Đại diện lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng KH&CN và cán bộ theo dõi KH&CN các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo các trường đại học: Đại học Hồng Đức; Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phân viện Đại học Y Hà Nội; Đại diện các trường cao đẳng, các tổ chức KH&CN; Các doanh nghiệp KH&CN và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh có đăng ký hoạt động KH&CN, UBND một số xã trên địa bàn tỉnh.
       Tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo cáo Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyền Đức Quyền đánh giá cao đóng góp của hoạt động KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với việc xác định KH&CN là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ các đề án, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đó là: Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa. Năm 2017 là năm có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động KH&CN: Hoạt động KH&CN ở các ngành các huyện, thị xã, thành phố đã được triển khai mạnh mẽ, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội ở ngành, địa phương. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhân rộng. Ứng dụng khoa học và công nghệ ngày càng nhiều hơn, hoạt động KH&CN đã đi sâu vào trong trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ngày tăng hơn nhiều so với các năm trước, thu hút được nguồn lực của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cho hoạt động KH&CN.  Hoạt động KH&CN đã được hoàn thiện về thể chế; đặc biệt là được HĐND tỉnh ban hành “Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2018 - 2020”. Bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN được hoàn thiện và hoạt động ổn định. Tiềm lực KH&CN được nâng lên. Quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được tăng cường. 
        Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyền Đức Quyền đề nghị Hội đồng KH&CN tỉnh; Sở KH&CN; Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực để KH&CN thực sự nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất. Coi trọng thu hút các doanh nghiệp có năng lực, có hàm lượng KH&CN cao vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tạo ra được những sản phẩm đột phá về KH&CN. Tiếp tục nâng cao năng lực KH&CN của tỉnh cả về cơ sở vật chất, nhân lực và vốn đầu tư, đặc biệt khuyến khích nguồn vốn xã hội hóa vào hoạt động KH&CN. Đặc biệt, tích cực triển khai thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. /.
                                                                                          
                                                             Cao Thị Ngọc Hà
                                                          TP. Quản lý Khoa học               
   
   
   
   
   

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP