Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  NGHỊ QUYẾT CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ   07-12-2017
  Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII diễn ra từ ngày 05 – 07/12/2017. Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có Nghị quyết Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

  ​                  nh .jpg

           HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tại Kỳ họp thứ tư (05 – 07/12/2017)

           Trong buổi làm việc ngày 05/12/2017, TS. Lê Minh Thông, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN đã đọc Tờ trình số 186/TTr-UBND của UBND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Ngày 06/12/2017, trong phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết.
                      fff.jpg
          TS. Lê Minh Thông, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN dự và trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
   
           Vào lúc 15h30 ngày 07/12/2017, với sự đồng ý tuyệt đối, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
  LM.
   
   

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP