Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 •  

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
   

   Nội dung

   
  BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THÔNG QUA “ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020”   24-11-2017
  Ngày 23/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông qua “Đề án Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020".

                    ANH MINH 1.jpg         
  Ủy viên BCH Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến chủ trì
  Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 22 - 23/11/2017
   
         Đề án có mục tiêu khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra
       
                     clip_imageTTT002.jpg
   Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Đề án
   
       Đề án đã xác định các mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được đến năm 2020 gồm:
       - Trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đổi mới công nghệ - thiết bị: Du nhập được ít nhất 6 giống cây trồng mới có năng suất, hiệu quả tăng 15% trở lên; phục tráng được ít nhất 3 giống cây ăn quả đặc sản; chủ động sản xuất được ít nhất 4 giống cây lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô; sản xuất được 4 giống thủy sản hiện chưa tự sản xuất được trong tỉnh. Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản hải sản cho ít nhất 100 tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm nâng cao chất lượng của hải sản đánh bắt xa bờ; đổi mới được công nghệ - thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất cho ít nhất 15 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm: đá ốp lát xây dựng, cát xây dựng, thủy sản đông lạnh chế biến, thức ăn gia súc, bao bì.  Sản xuất được ít nhất 10 phần mềm (software) mới phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, phát triển thương mại điện tử cho các làng nghề truyền thống, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sản xuất được ít nhất 8 dược phẩm mới, 8 thực phẩm chức năng mới từ dược liệu được trồng tại địa phương; Tiếp nhận được ít nhất 4 kỹ thuật cao vào các bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
    

                clip_imageNNNNNNN002.jpg
        Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu về Đề án
       
       - Trong phát triển sản xuất bằng ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, trên quy mô lớn: Ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa chất lượng cao, theo chuỗi giá trị, trên quy mô sản xuất tập trung từ 100  ha/cơ sở trở lên, tại ít nhất 5 cơ sở; Ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất cam, bưởi, theo chuỗi giá trị, trên quy mô sản xuất tập trung từ 50 ha/cơ sở trở lên, tại ít nhất 5 cơ sở; Ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn, theo chuỗi giá trị trên quy mô từ 1,0 ha/cơ sở trở lên, tại ít nhất 10 cơ sở; Ứng dụng công nghệ cao trong giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm (công suất 2.000 gia cầm/giờ hoặc 200 gia súc/ngày) gắn với phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, tại ít nhất 3 cơ sở.
       - Trong nâng cao năng lực khoa học và công nghệ: Nâng cao năng lực hoạt động KH&CN cho ít nhất 30 phòng thí nghiệm, phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sản phẩm trực thuộc doanh nghiệp, tổ chức KH&CN ngoài công lập.
   
   
               clip_image002IIIIIIII.jpg
   
         Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu về  Đề án
   
        Để thực hiện được các mục tiêu trên, Thanh Hóa sẽ ban hành 3 nhóm chính sách là:
       - Nhóm thứ nhất: chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất các sản phẩm mới; đổi mới công nghệ - thiết bị. Nhóm này gồm các chính sách cụ thể là: (1) Hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; (2) Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất dược phẩm mới, thực phẩm chức năng mới từ dược liệu  được trồng trên địa bàn tỉnh; (3) Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất phần mềm ứng dụng (software); (4) Hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt; (5) Hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị; (6) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ.
       - Nhóm thứ hai: Chính sách hỗ trợ sản xuất các sản phẩm bằng ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, trên quy mô lớn. Nhóm này gồm các chính sách cụ thể là: (1) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn; (2) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất cam, bưởi theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn; (3) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nuôi tôm chân trắng nước mặn theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn; (4) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm gắn với phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn.
              
             clip_image002mmm.jpg
   
  Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
  Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu về Đề án

       - Nhóm thứ ba: Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực của các phòng thí nghiệm, phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sản phẩm trực thuộc doanh nghiệp, tổ chức KH&CN ngoài công lập. Nhóm này có 1 chính sách cụ thể là: Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
       Kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 273 tỷ đồng trong 3 năm (2018 - 2020) từ ngân sách tỉnh.
      Trên cơ sở các chính sách trong đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, sau khi các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết về chính sách phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới./.

                                        Lê Minh
                                               

  In nội dung
  Các tin đã đăng ngày
  Chọn một ngày từ lịch.


  ĐĂNG NHẬP