Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, ngày 03/8/2018, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 8585/SHTT-TSTT về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có giải pháp kỹ thuật mà dự định đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích thì sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn để hỗ trợ. Đối tượng, nội dung, kinh phí và Phiếu đề xuất hỗ trợ như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu:

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

2. Nội dung hỗ trợ:

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan phục vụ việc đăng ký;

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;

- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

3. Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu tài liệu kỹ thuật, lập và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.                               

4. Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu (gồm bản giấy và điện tử) về địa chỉ: Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ, Số 386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội.

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: Trước 15h00 ngày 06/9/2018.

Thông tin chi tiết đề nghị xem tại các văn bản đây:


Người thông báo: Đỗ Đỗ Hoàng Minh - CV phòng QL Chuyên ngành
Ngày thông báo: 15-08-2018
In nội dung
File đính kèm:
2_ Mau Phieu de xuat dung cho ca nhan.docx
3_ Mau Phieu de xuat danh cho to chuc.docx
1_Cuc SHTT_ CV ho tro dang ky Sang che.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP