Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo kế hoạch hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020 và triển khai cuộc thi tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-06-2018
In nội dung
File đính kèm:
Kh 1.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP