Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo Hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

​Thực hiện Công văn số 4391/BKHCN-DDP  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019; Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/3016 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị, tổ chức đề xuất các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019 như sau:
Đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi đã được phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.
Hồ sơ đề xuất dự án gồm:
1.    Phiếu đề xuất dự án nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2019;
2.    Thuyết minh dự án;
3.    Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì;
4.    Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm dự án;
5.    Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ.
6.    Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ của dự án.
(Biểu mẫu đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ:
 Mục Hoạt động KH&CN/Hệ thống biểu mẫu)
Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất dự án của Quý cơ quan, đơn vị về Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá trước 16h30 ngày 10/02/2018 trực tiếp tại Văn thư Sở hoặc gửi qua đường bưu điện (bản điện tử gửi theo địa chỉ: pqlcs.skhcnth@gmail.com).
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ với phòng Quản lý KH&CN Cơ sở theo số điện thoại: 0947.330.805 (Chuyên viên Trịnh Quốc Việt) để được hướng dẫn cụ thể./.    
 
 
 
 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 12-01-2018
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP