Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công

​     Thực hiện Công vănsố 14297/UBND-HCC ngày 22/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việcthực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết:
     Kể từ ngày28/11/2017,1.236 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 28- Đại Lộ Lê Lợi , phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
    Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
    Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa thực hiện tạiBộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KH&CN Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 17 đường Hạc Thành, phường Ba Đình, thành  phố Thanh Hóa) và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  (Địa chỉ: Số 15 đường Hạc Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa).
                                         
                                                                 Đinh Thị Hoàng Yến
                                                            Phó Chánh Văn phòng Sở
 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 28-11-2017
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP