Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo Về việc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xác lập quyền Sở hữu trí tuệ năm 2020

​    Căn cứ Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hàng năm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trừ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) nếu lập Hồ sơ đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ và được Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích), cấp văn bằng bảo hộ (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp/giống cây trồng/nhãn hiệu) từ ngày 08/11/2016 thì sẽ được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền Sở hữu trí tuệ. Quyết định này cũng quy định Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tổng hợp các đề xuất hỗ trợ và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9 hằng năm.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ xác lập quyền Sở hữu trí tuệ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trừ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) lập Hồ sơ đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ và được Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích), cấp văn bằng bảo hộ (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp/giống cây trồng/nhãn hiệu) từ ngày 08/11/2016

            2. Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo đơn.

            3. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2020

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ, 17 Hạc Thành, TP. Thanh Hóa.

5. Phương thức nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết đề nghị ​xem tại các văn bản sau đây hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí: Vũ Thị Hà - PTP phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, điện thoại:0965.977.015:

1. Mẫu đơn đề nghị.

2. Quyết định số 4369/QĐ-UBND của UBND tỉnh


Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-07-2020
In nội dung
File đính kèm:
Don de nghi Ho tro (Mau).doc
4369_QD-UBND PT TS Trí Tuệ.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP