Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông báo của cục Sở hữu trí tuệ về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

​           Ngày 05/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ có Công văn số 5360/TB-NĐHT về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân. Theo đó, trong khuôn khổ các nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn các thủ tục và hỗ trợ kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế;

- Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến 15/5/2020.

2. Nội dung hỗ trợ:

- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;

- Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;

- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;

- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;

- Nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế;

3. Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

4. Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ (theo mẫu đính kèm, cả bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn - 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 0243.557.1843, email: tthotrotuvan@noip.gov.vn.

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Đến hết ngày 15/5/2020.

- Các cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ nhưng do nguồn kinh phí hạn chế nên trong năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn theo nhu cầu và khả năng thực tế.

Các thông tin khác, đề nghị xem và theo dõi tại website của Cục Sở hữu trí tuệ: http://noip.gov.vn

                                                                    ​

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-04-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP