Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Nội dung

 
Thông tin về việc đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

1.     Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhim v: Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- T chc, cá nhân đề nghị: Công ty Cổ phần Môi trường Lam Sơn

- Lĩnh vc: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

      - D kiến tác động chính ca nhim v: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường

2.     Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:

14h00 ngày 21/4/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 20-04-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP