Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp phát triển bền vững tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp phát triển bền vững tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí:  4.299,34 triệu đồng, trong đó:

 Kinh phí SNKH: 1.240,66 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2017 đến tháng  5 năm 2020

- Tổ chức chủ trì dự án: Công ty TNHH xây dựng Quyền Anh

- Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Hóa

- Các thành viên tham gia thực hiện dự án:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hóa

ThS

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

2

Lương Hiếu

ThS

UBND huyện Thạch Thành

3

Hoàng Minh Sơn

ThS

UBND huyện Thạch Thành

4

Vũ Thị Nam

KS

Công ty TNHH xây dựng Quyền Anh

5

Lê Bảo Thành

KS

Công ty TNHH xây dựng Quyền Anh

 

7

Lê Ngọc Hiếu

KS

Công ty TNHH xây dựng Quyền Anh

 2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: ngày 8/7/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 07-07-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP