Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai mới, ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu tốt, thích hợp với các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai mới, ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu tốt, thích hợp với các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa

- Kinh phí thực hiện: 1.932,810 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 1.695,450 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 237,360 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 9/2017 đến hết tháng 9/2020.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hồng Đức

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Ninh

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Văn Ninh

Tiến sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

2

Lê Quý Tường

Tiến sĩ

Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia

3

Nguyễn Văn Hoan

Thạc sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

4

Trần Thị Mai

Thạc sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

5

Phạm Hữu Hùng

Thạc sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

6

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

7

Lê Thị Hường

Thạc sĩ

Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: ngày 26/5/2020, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-05-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP