Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp Thanh Hóa

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

- Tên đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp Thanh Hóa”.

- Kinh phí thực hiện: 2 900 110 000 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH1 883 910 000 đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 1 016 200 000 đồng

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 6/2017 đến hết tháng 6/2020.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Phong Sắc

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Lan

Giảng viên chính, TS.

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

2

Trần Phong Sắc

Nghiên cứu viên, KS.

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

3

Tống Văn Giang

Giảng viên, TS.

Trường ĐH Hồng Đức

4

Lê Thị Hương

Nghiên cứu viên, KS.

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

5

Trần Thị Ân

Giảng viên chính, TS.

Công ty TNHH PTNN Hồng Đức

6

Lê Văn Cường

Giảng viên chính, TS.

Trường ĐH Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: ngày 28/4/2020, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​

Người thông báo:
Ngày thông báo: 27-04-2020
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo tự đánh giá (Lan - Cty HĐ).doc


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP