Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: "Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc trưng, đặc sản của các huyện miền núi Thanh Hóa qua kênh phân phối hiện đại"

1)    Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc trưng, đặc sản của các huyện miền núi Thanh Hóa qua kênh phân phối hiện đại

- Kinh phí thực hiện: 1.376,02 triệu đồng, trong đó KPSNKH: 1.167,72

triệu đồng

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, đơn vị

Cơ quan công tác

1.       

Ngô Chí Thành

Chủ nhiệm, Tiến sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

2.       

Lê Hoằng Bá Huyền

Thành viên, Tiến sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

3.       

Nguyễn Bá Thông

Thành viên, PGS.TS

Trường Đại học Hồng Đức

4.       

TS. Lê Quang Hiếu

Thành viên, Tiến sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

5.       

Lê Huy Chính

Thành viên, Tiến sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

6.       

ThS. Lê Đức Liên

Thư ký, Thạc sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

7.       

TS. Lê Văn Cường

Thành viên, Tiến sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

8.       

ThS. Vũ Thị Hà Mai

Thành viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

9.       

ThS. Trần Thị Kim Dung

Thành viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

10.  

ThS. Nguyễn Thu Hà

Thành viên, Thạc sỹ

Trường Đại học Hồng Đức

 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 2 năm 2020.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại Học Hồng Đức

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Chí Thành

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Từ ggày 22/4/2020 đến ngày 30/4/2020, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm)

 

 ​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-04-2020
In nội dung
File đính kèm:
bc tu danh gia (o chí thành).pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP