Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa”.

1)    Thông tin chung:

​ ​​​Tên đề tài: “Nghiên cứu hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa”.

- Kinh phí thực hiện: 914,356,000  đồng;

   Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 914,356,000  đồng

    Kinh phí từ nguồn khác:          0 đồng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018 (Gia hạn đến tháng 2/202

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hồng Đức

- Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Nguyễn Thị Hà Lan.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Hà Lan

Chủ nhiệm, PGS.TS

Trường Đại học Hồng Đức

2

Lê Thị Thu Hà

Thành viên, Tiến sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

3

Phạm Thế Anh

Thành viên, PGS.TS

Trường Đại học Hồng Đức

4

Hồ Sỹ Hùng

Thành viên, Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

5

Lê Thị Huyên

Thành viên, Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên, Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

7

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Thành viên, PGS.TS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8

Nguyễn Thị Hạnh

Thành viên, Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

9

Lê Diệu Linh

Thành viên, Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

2)    Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Từ ngày 22/4/2020 đến ngày 30/4/2020, Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-04-2020
In nội dung
File đính kèm:
BC (Hà Lan) (1).pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP