Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Phát huy giá trị của các ca khúc viết về Thanh Hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương đất nước”

1) Thông tin chung:

- Tên Đề tài “Phát huy giá trị của các ca khúc viết về Thanh Hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương đất nước”.

- Kinh phí thực hiện: 816,77  triệu đồng, trong đó KPSNKH: 816,77 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Tiến Dũng.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài: ThS. Đoàn Tiến Dũng; TS. Đỗ Thanh Nhàn; TS. Vi Minh Huy; ThS. Nguyễn Tiến Thành; ThS. Trịnh Thị Khuyên; ThS. Hoàng Thanh Bình.

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: từ ngày 10/02/2020 đến ngày 25/02/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm)

 

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 24-02-2020
In nội dung
File đính kèm:
BC.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP