Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh:Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật tim hở điều trị bệnh tim ở người lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2017 - 2019.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật tim hở điều trị bệnh tim ở người lớn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2017 - 2019.

- Kinh phí thực hiện: 3 255 320 000 đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 705 900 000 đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:2 549 420 000 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 5 năm 2017 đến hết tháng 5 năm 2019

- Tổ chức chủ trì đề tài: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. BSCKII. Nguyễn Văn Chung

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Chung

ThS. BSCKII

PGĐ Bệnh viện

2

Nguyễn Tô Hoàng

Bác sỹ

Khoa PTTK-LN

3

Dương Văn Minh

Bác sỹ

Khoa PTTK-LN

4

Nguyễn Thanh Tùng

Bác sỹ

Khoa PTTK-LN

5

Nguyễn Hồng Quân

Bác sỹ

Khoa PTTK-LN

6

Hoàng Đức Thắng

BSCKI

Khoa GMHS

7

Phạm Hồng Sơn

Bác sỹ

Khoa GMHS

8

Lê Đức Thành

Thạc sỹ

Khoa Nội Tim mạch

9

Nguyễn Bá Chuyên

BSCKI

Phòng Chỉ đạo tuyến

10

Lê Văn Cường

Thạc sỹ

Khoa Hồi sức tích cực

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Từ ngày  07/6/2019 đến ngày 07/7/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-06-2019
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo kết quả tự đánh giá (phau thuat tim ho).docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP