Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Xây dựng bộ công cụ phần mềm phát triển công nghệ nhà thông minh”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân một số thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

Tên đề tài: Xây dựng bộ công cụ phần mềm phát triển công nghệ nhà thông minh”

- Kinh phí thực hiện: 1 321 450 000 đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 1 158 600 000 đồng

Kinh phí từ nguồn khác:          162 850 000 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 8 năm 2019

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hồng Đức

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thế Anh

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Thế Anh,

Tiến sĩ

ĐH Hồng Đức

2

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sỹ

VNPT-Thanh Hóa

3

Lê Minh Ánh

Kỹ sư

VNPT-Thanh Hóa

4

Nguyên Văn Thành

Kỹ sư

VNPT-Thanh Hóa

5

Nguyễn Trung Hiếu

Thạc sỹ

ĐH Hồng Đức

6

Nguyễn Thế Cường

Tiến sĩ

ĐH Hồng Đức

7

Lê Đình Nghiệp

Thạc sỹ

ĐH Hồng Đức

8

Lê Văn Hào

Thạc sỹ

ĐH Hồng Đức

9

Đ Tiến Sơn

Cử nhân

Kiểm toán nhà nước

10

Lê Thị Đình

Thạc sỹ

ĐH Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Từ ngày  07/6/2019 đến ngày 07/7/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).


Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-06-2019
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo kết quả tự đánh (phan mem thong minh).docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 





ĐĂNG NHẬP