Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sản xuất 03 mẫu máy tập Bóng bàn bằng công nghệ in 3D và laser phục vụ công tác giảng dạy và huấn luyện bóng bàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

​            Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sản xuất 03 mẫu máy tập Bóng bàn bằng công nghệ in 3D và laser phục vụ công tác giảng dạy và huấn luyện bóng bàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Tổ chức/ cá nhân đề nghị đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Đỗ Đức Đạt -Địa chỉ: 10/23 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Căn cước công dân số: 038084006141, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/2/2017.

  Lĩnh vực KH&CN: Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Thiết bị thể dục thể thao).

  Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: Kết quả nghiên cứu sẽ mở ra một hướng mới trong thiết kế, chế tạo và sản xuất 03 loại: Máy tập bóng bàn tự thu hồi bóng (D -16); Máy tập bóng bàn để bàn bắn đa điểm (D - 19X); Máy tập bóng bàn để bàn bắn hướng cố định (D - 19) phục vụ công tác giảng dạy, tập luyện bóng bàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:

   -Thời gian: Tháng 5/2019.

    -Địa điểm : Sở KH&CN Thanh Hoá.

 ​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 07-05-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP