Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1) Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: 1.329,064 triệu đồng, trong đó:

 Kinh phí SNKH: 1.329,064 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Sở Xây dựng Thanh Hóa

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Vũ Việt

ThS

Sở Xây dựng (chủ nhiệm đề tài)

2

Nguyễn Trường Tam

KS

Sở Xây dựng

3

Nguyễn Hữu Đức

KS

Sở Xây dựng

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

CN

Sở Xây dựng

5

Lê Văn Đồng

KS

Sở Xây dựng

6

Lương Trọng Năm

ThS

Sở Xây dựng

7

Lê Văn Hoàng

KS

Sở Xây dựng

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Ngày 03/01/2019 (thứ 5), tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm)

 

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 02-01-2019
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo tự đánh giá ĐT cát nghiền.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP