Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1)    Thông tin chung:

 Tên nhiệm vụ: Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Kinh phí thực hiện: 755,74  triệu đồng, trong đó kinh phí SNKH: 755,74 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng từ tháng 5/2017 đến tháng 11/2018.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Thế Nguyên.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài: Ths Lại Thế Nguyên; ThS. Trần Quốc Huy; ThS. Trịnh Huy Triều; CN. Vũ Đức Soản; ThS. Lê Xuân Cường; ĐH. Nguyễn Văn Hiệp; ThS. Trương Sỹ Thủy; CN. Cao Xuân Thức; ThS. Lê Văn Biển; CN. Trương Văn Việt.

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: từ ngày 20/12/2018 đến ngày 30/12/2018, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm)

 

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 02-01-2019
In nội dung
File đính kèm:
7. Báo cáo tự đánh giá Ban TC.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP