Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuẩn bị nghiệm thu:

1)    Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí:  1.306,922 triệu đồng, trong đó: Kinh phí SNKH: 1.273,672 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2017 đến tháng 01 năm 2019.

- Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Hồng Đức

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Sỹ Chính - Giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức.

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Sỹ Chính

TS

Trường Đại học Hồng Đức (chủ nhiệm đề tài)

2

Lưu Đình Thi

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

3

Nguyễn Văn Dũng

TS

Trường Đại học Hồng Đức

4

Ngô Sĩ Huy

TS

Trường Đại học Hồng Đức

5

Mai Thị Hồng

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

6

Nguyễn Thị Mùi

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

7

Khương Văn Nam

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

8

Nguyễn Thị Thắm

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

9

Lê Phương Hảo

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

10

Hà Thị Phương Linh

ThS

Trường Đại học Hồng Đức

2) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Ngày 11/10/2018 (thứ 5), tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

3) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (file đính kèm).​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 29-10-2018
In nội dung
File đính kèm:
Báo cáo tự đánh giá ĐT Biogas.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP