Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Thông báo kết quả đề tài dự án

 
Thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sơn tĩnh điện sản xuất dụng cụ, thiết bị trường học tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức.

​         Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sơn tĩnh điện sản xuất dụng cụ, thiết bị trường học tại Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức.

Tổ chức đề nghị đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức.

Lĩnh vực KH&CN: Khoa học kỹ thuật công nghệ.

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng sản phẩm dụng cụ, thiết bị trường học do Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức sản xuất.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:

- Thời gian: Tháng 5/2018.

- Địa điểm: Sở KH&CN Thanh Hoá.​


Người thông báo: Phòng PTTL KH&CN - Sở KH&CN Thanh Hoá.
Ngày thông báo: 02-05-2018
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

ĐĂNG NHẬP