Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Hình ảnh hoạt động

 
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
 

 Video Clip

 
  • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
  • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
  • main image HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM 2017; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018; TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 81/2017/NQ-HĐND, NGÀY 7/12/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KH&CN

    Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Triển khai nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển KH&CN; Chương trình hỗ trợ phát triển DN KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh.    ĐĂNG NHẬP