Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Hình ảnh hoạt động

 
  • Lãnh đao Sở Khoa học Công nghệ...
  • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
 

 Video clip

 
  • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
  • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
  • main image SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

    Để tuyên truyền các vấn đề về quyền Sở hữu trí tuệ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 02 ngày 02 - 03/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn “Đăng ký và khai thác nhãn hiệu”.    ĐĂNG NHẬP