Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 |    
       
Tìm kiếm
 

 Hình ảnh hoạt động

 
 • 3 Doanh nghiệp xuất sắc được G...
 

 Video Clip

 
 • Khoa học và công nghệ Thanh Hóa - 55 năm xây dựng và phát triển
 • Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững
 • main image HIỆU QUẢ CỦA ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA

  Qua gần 8 năm (2006 - 2014) triển khai thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính của nhà nước như: Các quy trình giải quyết được xây dựng khoa học, trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc được xác định rõ ràng, minh bạch trong các thủ tục, giảm thiểu sự đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

  Kế hoạch phóng vệ tinh ra-đa của Việt Nam

  LOTUSat-1 và LOTUSat-2 là dự án khoa học & công nghệ lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay với tổng số vốn đầu tư 600 triệu USD, đồng thời là dự án quan trọng của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.  ĐĂNG NHẬP