Giới thiệu
Thông tin - Sự kiện
Quản lý KH&CN
Hoạt động KH&CN
Phát triển tiềm lực KH&CN
Thanh tra khoa học
Quản lý TC-ĐL-CL
KHCN thế giới
Phổ biến kiến thức KHCN
Các đơn vị sự nghiệp
Trung tâm nuôi cấy mô thực vật
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng chuyển giao KHCN
Thủ tục hành chính
Hội chợ Tecmart
Các mẫu phiểu ĐT-DA
Chủ trương lớn về KH&CN
Cơ sở dữ liệu
TC - ĐL - CL
Dữ liệu đề tài dự án khoa học công nghệ
Tin KHCN địa phương
Website liên kết
Quảng cáo
 
Thứ hai, 3/8/2015 Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ  
Các đơn vị sự nghiệp » Trung tâm nuôi cấy mô thực vật
Trung tâm nuôi cấy mô thực vật Thanh Hóa 10 năm xây dựng và phát triển  (30/9/2010)
 

Ngày 31 tháng 8 năm 1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UB thành lập Trung tâm nuôi cấy mô thực vật Thanh Hóa. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học, với chức năng nhiệm vụ chính là:

- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô (NCM) thực vật để chọn tạo và nhân nhanh các giống cây trồng phục vụ sản xuất Nông - Lâm nghiệp.

- Phối hợp, hợp tác nghiên cứu đào tạo kỹ thuật trong nước, ngoài nước trong lĩnh vực NCM và công nghệ sinh học.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học.

Hơn thập kỷ qua, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Trung tâm đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng đơn vị ngày một phát triển. Từ một đơn vị cơ sở vật chất - kỹ thuật còn rất thiếu thốn, đến nay, Trung tâm đã có hệ thống cơ sở vật chất khá đồng bộ (có khu văn phòng, phòng thí nghiệm, lưu giữ, hệ thống nhà lưới, vườn lưới để sản xuất, thử nghiệm…).

Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất-kỹ thuật, Trung tâm đã tập trung bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KH&CN cả về chất lượng và số lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm (Những năm đầu mới hoạt động, nhân lực của Trung tâm chủ yếu là lao động hợp đồng, cán bộ có trình độ đại học trở lên chỉ đạt 20% tổng số, đến nay cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm trên 70% tổng số). Nhiều cán bộ Trung tâm đã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ kỹ thuật bảo đảm tiếp nhận, làm chủ các công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống cây trồng (công nghệ vi nhân giống dứa cayen, giống lúa bất dục đực; nhân giống mía, giống hoa phong lan, hoa Lily bằng kỹ thuật nuôi cấy mô; kỹ thuật vi ghép cây ăn quả có múi…); chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại giống phục vụ sản xuất nông nghiệp trong ngoài tỉnh (giống dứa cayen, giống nấm…).

Một số kết quả hoạt động KH&CN nổi bật:

1. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN lưu giữ và sản xuất giống cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đặc biệt là công nghệ sinh học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm. Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã chủ trì thực hiện thành công một số đề tài, dự án. Nổi bật là: Đề tài “Khảo nghiệm dứa Cayen có nguồn gốc nuôi cấy mô tại vùng nguyên liệu dứa Như Thanh”; Dự án “Ứng dụng công nghệ NCM thực vật để nhân giống hoa lily phục vụ trình diễn sản xuất hoa lily chất l­­ượng cao tại Trung tâm NCM thực vật Thanh Hoá”; Đề tài “Ứng dụng công nghệ vi ghép trong sản xuất phát triển cây b­­ưởi Luận Văn ( Thọ Xuân) tại Thanh Hoá”.

Trung tâm cũng đã nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng thành công các qui trình kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô nhiều đối tượng giống cây trồng như giống cây chuối, hoa Đồng tiền và nhân giống cây tại vườn ươm đối với các giống cây song mây, giống hoa Huệ... phục vụ cho sản xuất và đời sống trong tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm đã tham gia phối hợp thực hiện đề tài Nghiên cứu, lựa chọn cây dược liệu quý hiếm xây dựng mô hình, phát triển vườn dược liệu và xây dựng xưởng chế biến sản xuất thuốc (1000m2) tại vườn thực nghiệm Quảng Thắng-Trung tâm NCM thực vật Thanh Hóa”.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu triển khai, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN sản xuất nhiều giống cây trồng có chất lượng cung cấp cho sản xuất đại trà trong tỉnh:

Phục tráng và nhân hàng vạn cây giống mía NCM sạch bệnh, năng xuất cao cho các cơ sở sản xuất giống mía (Công ty mía đường Nông Cống hơn 100.000 cây, Công ty cổ phần mía đường Thạch Thành 33.000 cây, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm Thạch Thành 5.400 cây,…); sản xuất hàng chục tấn giống mía hom từ mía NCM cung cấp cho Nông tr­ường Hà Trung, Công ty mía đường Nông cống; nhân giống dứa cayen cho Viện Công nghệ sinh học Hà Nội (15 000 cây);  sản xuất hàng chục nghìn cây giống dứa cayen, dứa Đài Nông NCFM đạt tiêu chuẩn ra ngôi và xuất vườn cho huyện Như Thanh và Nông tr­ường Hà Trung; sản xuất và dịch vụ hàng chục vạn giống mây nếp cung ứng cho dự án trồng mây nguyên liệu của huyện Quảng Xương và các hộ trồng mây trên các địa bàn khác trong tỉnh như Thường Xuân, Đông Sơn...) và ngoài tỉnh (Pù Mát - Nghệ An).

Hoạt động l­ưu giữ các nguồn giống cây trồng tại Trung tâm cũng đã được tổ chức thực hiện, bước đầu cho một số kết quả. Hiện, Trung tâm đã tổ chức lưu giữ một số giống cây trồng đảm bảo chất lượng: giống mía Roc10, Roc16, bưởi Luận Văn, nấm ăn, nấm dược liệu, hoa phong lan

2. Hoạt động tư vấn, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ

Trung tâm đã hoàn thành việc tiếp nhận và làm chủ công nghệ vi nhân giống dứa Cayen, giống lúa bất dục đực; hoàn thiện kỹ thuật nhân giống mía bằng kỹ thuật NCM, kỹ thuật vi ghép cây ăn quả có múi, kỹ thuật sản xuất hoa lily thương phẩm và nhân giống lily bằng phương pháp NCM; Chuyển giao công nghệ nhân giống dứa Cayen cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật - Sở KH&CN tỉnh Yên Bái, công nghệ sản xuất nấm sò, nấm rơm và nấm mộc nhĩ cho phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, công nghệ sản xuất nấm sò, nấm mộc nhĩ cho UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Tập huấn, h­ướng dẫn kỹ thuật trồng, gieo ­ươm mây làm nguyên liệu phục vụ làng nghề mây tre đan xuất khẩu cho các hộ dân xã Xuân Du, huyện Như­ Thanh; Cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả như cam, xoài…cho các hộ dân vùng đệm khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông Thanh Hóa; Hướng dẫn cho hàng trăm lượt sinh viên các Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Vinh thăm quan học tập và thực tập về công nghệ sinh học tại Trung tâm.

Thành công của ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất, cung ứng các giống cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong, ngoài tỉnh và các hoạt động dịch vụ KH&CN đã đem lại nguồn thu đáng kể cho Trung tâm, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chức năng của một đơn vị sự nghiệp khoa học có thu (Những năm mới thành lập, hoạt động sự nghiệp có thu hầu như không có. Từ những 2006 đến nay, hoạt động sự nghiệp có thu năm sau luôn cao hơn năm trước, với tổng thu bình quân hàng năm gần 100 triệu đồng). Đây là hoạt động quan trọng, là cơ sở để Trung tâm chuẩn bị chuyển đổi thành công thành đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị định 115 của Chính phủ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của Trung tâm còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Cũng như tình hình chung của các tổ chức KH&CN khác trong tỉnh, tiềm lực KH&CN của Trung tâm (chủ yếu là cơ sở vạt chất kỹ thuật, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ KH&CN) tuy đã được quan tâm, củng cố và phát triển đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra đối với một tổ chức nghiên cứu và phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Để tồn tại và phát triển, trong những năm tới, Trung tâm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN theo định hướng Chương trình KHCN trọng điểm của Tỉnh giai đoạn 2011-2015. Trong đó, ưu tiên hoạt động sau NCM, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, bảo đảm thương mại hóa; đưa các tiến bộ kỹ thuật đến với sản xuất,  từng bước đảm bảo các hoạt động của Trung tâm theo chương trình kinh tế-kỹ thuật của một đơn vị hoạt động sự nghiệp có thu.

2. Xây dựng một số quy trình sản suất giống với quy mô công nghiệp nhằm từng bước triển tổ chức triển khai hoạt động một cách đồng bộ: Từ phòng thí nghiệm đến vườn sản xuất giống và chuyển giao giống và kỹ thuật sản xuất cho các cơ sở và hộ sản xuất tại địa phương theo hướng hạ giá thành sản phẩm, phù hợp với khí hậu và trình độ kỹ thuật trồng trọt ở địa phương.

3. Từng bước tăng cường tiềm lực khoa học, nhất là triển khai dự án đầu tư “Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm NCM thực vật”. Ổn định và hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm theo hướng phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhất là cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực hoạt động khoa học, kỹ thuật gắn liền với thực tế sản xuất.

4. Xây dựng đề án chuyển đổi Trung tâm NCM thực vật Thanh Hóa thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học để từng bước thực hiện chức năng là cầu nối giữa nghiên cứu ứng dụng KH&CN với sản xuất và đời sống.

Ths. Lê Quang Châu - Giám đốc Trung tâm nuôi cấy mô thực vật Thanh Hóa

 
PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH, THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN HOA LILY CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THANH HOÁ   
Kỹ thuật nhân giống mía từ nuôi cấy mô tại trung tâm nuôi cấy mô thực vật thanh hoá   
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ LOẠI SÂU, BỆNH CÂY HOA CÚC (Chry santhemu sp)   
 
Tìm kiếm
Thông báo
CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2015 (INTERNATIONAL TECHMART VIETNAM 2015)  (16/07/2015)
THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2014 - 2015  (28/06/2015)
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (26/04/2015)
THÔNG BÁO: Về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học  (02/04/2015)
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa: Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)  (25/03/2015)
THÔNG BÁO: Về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học  (04/03/2015)
THÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa  (10/02/2015)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HOÁ THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2015  (16/01/2015)
THÔNG BÁO CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA " Về việc đăng ký vay vốn với lãi xuất ưu đãi năm 2014"  (30/07/2014)
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH  (23/06/2014)
Tạp chí KHCN
Lịch khoa học
Văn bản pháp quy
Thủ tục hành chính
Ban biên tập Website
Số lượt truy cập


107.20.104.161
Quảng cáo
Sở Khoa học & Công nghệ Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 17 Hạc Thành - Ba Đình - Thanh phố Thanh Hóa
Điện thoại: 037 3852 786; Fax: 037 3853 513; Email: khcn@thanhhoa.gov.vn;