Ấn phẩm khoa học
STTTên Ấn phẩm Nơi xuất bảnNăm xuất bản
1 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2019 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2019
2 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1+2/2019 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2019
3 Khoa học và công nghẹ Thanh Hóa số 4/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2018
4 Khoa học và công nghệ số 2+3/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2018
5 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2018
6 Lịch Khoa học năm 2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2018
7 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 4/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2017
8 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2017
9 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 2/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2017
10 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2017
11 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 4/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2016
12 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 02/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2016
13 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2016
14 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 03+04/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2015
15 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 02/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2015
16 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2015
17 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 03/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 10/2022
18 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 02/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 08/2022
19 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 01/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 02/2022
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh