Ấn phẩm khoa học
STTTên Ấn phẩm Nơi xuất bảnNăm xuất bản
1 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2019 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2019
2 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1+2/2019 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2019
3 Khoa học và công nghẹ Thanh Hóa số 4/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2018
4 Khoa học và công nghệ số 2+3/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2018
5 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2018
6 Lịch Khoa học năm 2018 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2018
7 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 4/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2017
8 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 3/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 3/2017
9 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 2/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2017
10 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 1/2017 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2017
11 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 4/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2016
12 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 02/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2016
13 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2016 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2016
14 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 03+04/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 4/2015
15 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 02/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 2/2015
16 Khoa học và công nghệ Thanh Hóa số 01/2015 Sở KH&CN Thanh Hóa 1/2015
17 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 03/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 10/2022
18 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 02/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 08/2022
19 Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa số 01/2022 Sở KH&CN Thanh Hóa 02/2022
20 CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở