Văn bản pháp quy
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiCơ quan ban hànhTải về
1. Số: 19/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2022 10/02/2023 Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập Thông tư Bộ KH&CN
2. Luật số: ……/2023/QH15 03/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Luật Quốc Hội
3. Luật số: ……/2023/QH15 03/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Luật Quốc Hội
4. Luật số: ……/2023/QH15 03/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Luật Quốc Hội
5. Luật số 100/2015/QH13 23/12/2022 Bộ luật hình sự năm 2012 Luật Quốc Hội
6. NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2021 /NĐ/CP 23/12/2022 Sủa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn , đo lường và Chất lượng Sản phẩm hàng hóa, hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định
7. Luật số 12/2022/qh15 10/12/2022 Luật Thanh Tra Luật Quốc Hội
8. Thông tư 03/2022/TT-BKHCN 31/08/2022 Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệ
9. Thông tư 03/2022/TT-BKHCN 15/08/2022 Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Thông tư
10. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 23/06/2022 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng Nghị định Chính phủ
11. NGHỊ ĐỊNH 130/2020/NĐ-CP 10/05/2022 về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức trong đơn vị. Nghị định Chính phủ
12. Luật số 44/2013/QH13 05/05/2022 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Luật Quốc Hội
13. Luật số 02/2011/QH13 05/05/2022 Luật khiếu nại Luật
14. Luật số 25/2018/QH14 06/04/2022 Luật Tố cáo Luật Quốc Hội
15. Luật số 25/2018/QH14 06/04/2022 Luật Tố cáo Luật Quốc Hội
16. Luật số 36/2018/QH14 06/04/2022 Luật phòng chống tham nhũng Luật Quốc Hội
17. Luật số: 85/2015/QH13 26/07/2021 Luật
18. Luật số: 85/2015/QH13 26/07/2021
19. Số: 70/2018/NĐ-CP 26/07/2021 Nghị định Chính phủ
20. Số: 02/2020/TT-BKHCN 26/07/2021 Thông tư Hướng dẫn thi hành khoản 1 điều 41 nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệ
21. Số: 63/2018/TT-BTC 26/07/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước Thông tư
22. 12/2017/QH14 26/07/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 Luật Quốc hội
23. Bộ pháp điển 26/07/2021 Luật
24. Số 02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Đỗ Hoàng Minh - Thanh tra viên Sở KH&CN Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Thông tư). Thông tư quy định 03 loại báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gồm: Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất với nội dung và biểu mẫu cụ thể kèm theo cho mỗi loại (từ Điều 3 đến Điều 6). Thời kỳ lấy số liệu, đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo Điều 7 của Thông tư. Riêng đối với báo cáo chuyên đề, đột xuất thì đối tượng thực hiện, thời hạn gửi báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Các loại báo cáo nêu trên được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và được đóng dấu theo quy định. Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận bằng hệ thống văn bản điện tử trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc một số phương thức gồm: Gửi qua phần mềm hệ thống thông tin báo cáo của Thanh tra Chính phủ; Gửi qua thư điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước; Gửi trực tiếp; Gửi qua Fax; Gửi qua dịch vụ bưu chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Đính kèm toàn văn Thông tư số 02/2021/TT-TTCP./. Thông tư Cơ quan khác
25. Số 2205/QĐ-TTg 24/12/2020 Phê duyệt Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ đến năm 2030 Quyết định Thủ tướng chính phủ
26. Số: 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Nghị định: Quy định về việc tiến hành công việc Bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Nghị định Chính phủ
27. Luật số: 72/2020/QH14 04/12/2020 Luật Bảo vệ Môi trường Luật Quốc hội
28. số 21/CT-CP 25/05/2020 Chỉ thị Chính phủ
29. số: 01/CT-BKHCN 21/04/2020 Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khoa khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID - 19. Chỉ thị Bộ Khoa học và Công nghệ
30. nghị quyết số 96/2019/QH14 27/11/2019 Nghị quyết Quốc hội
12345678
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở