Văn bản pháp quy
Số hiệu: Từ ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Trích yếu: Đến ngày:
Ngày     Tháng     Năm  
Thể loại:
CQBH:

STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiCơ quan ban hànhTải về
1. Luật số: 85/2015/QH13 26/07/2021 Luật
2. Luật số: 85/2015/QH13 26/07/2021
3. Số: 70/2018/NĐ-CP 26/07/2021 Nghị định Chính phủ
4. Số: 02/2020/TT-BKHCN 26/07/2021 Thông tư Hướng dẫn thi hành khoản 1 điều 41 nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệ
5. Số: 63/2018/TT-BTC 26/07/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước Thông tư
6. 12/2017/QH14 26/07/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 Luật Quốc hội
7. Bộ pháp điển 26/07/2021 Luật
8. Số 02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Đỗ Hoàng Minh - Thanh tra viên Sở KH&CN Ngày 22/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Thông tư). Thông tư quy định 03 loại báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gồm: Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất với nội dung và biểu mẫu cụ thể kèm theo cho mỗi loại (từ Điều 3 đến Điều 6). Thời kỳ lấy số liệu, đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo Điều 7 của Thông tư. Riêng đối với báo cáo chuyên đề, đột xuất thì đối tượng thực hiện, thời hạn gửi báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Các loại báo cáo nêu trên được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và được đóng dấu theo quy định. Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận bằng hệ thống văn bản điện tử trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc một số phương thức gồm: Gửi qua phần mềm hệ thống thông tin báo cáo của Thanh tra Chính phủ; Gửi qua thư điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước; Gửi trực tiếp; Gửi qua Fax; Gửi qua dịch vụ bưu chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Đính kèm toàn văn Thông tư số 02/2021/TT-TTCP./. Thông tư Cơ quan khác
9. Số 2205/QĐ-TTg 24/12/2020 Phê duyệt Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ đến năm 2030 Quyết định Thủ tướng chính phủ
10. Số: 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Nghị định: Quy định về việc tiến hành công việc Bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Nghị định Chính phủ
11. Luật số: 72/2020/QH14 04/12/2020 Luật Bảo vệ Môi trường Luật Quốc hội
12. số 21/CT-CP 25/05/2020 Chỉ thị Chính phủ
13. số: 01/CT-BKHCN 21/04/2020 Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khoa khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID - 19. Chỉ thị Bộ Khoa học và Công nghệ
14. nghị quyết số 96/2019/QH14 27/11/2019 Nghị quyết Quốc hội
15. 51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ Nghị định Chính phủ
16. 01/2019/TT-BKHCN 30/05/2019 Thông tư qui định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Thông tư Bộ Khoa học và Công nghệ
17. 11/2019/QĐ-UBND 06/05/2019 Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn: Tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa
18. 180 /SKHCN- QLCS 28/02/2019 Công văn hướng dẫn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 Công văn Sở KH&CN Thanh Hóa
19. 395/QĐ-BKHCN 28/02/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định Bộ Khoa học và Công nghệ
20. 10/2019/TT-BTC 20/02/2019 Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (toàn bộ ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước) nhằm phục vụ việc thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản này. Thông tư Cơ quan khác
21. 220/KH-UBND 27/12/2018 Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và năm 2020 Kế hoạch UBND tỉnh Thanh Hóa
22. 76/KH-LN 24/12/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa năm 2019 Kế hoạch
23. 38/2018/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc ban hành qui định về giải thưởng KH&CN Thanh Hóa Quyết định UBND tỉnh Thanh Hóa
24. 190/KH-UBND 22/11/2018 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Kế hoạch UBND tỉnh Thanh Hóa
25. 4462/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
26. 4440/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường- chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở KH&CN Thanh Hóa Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
27. 4112/QĐ-UBND 22/10/2018 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Thanh Hóa Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
28. 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Nghị định Chính phủ
29. 63/2018/TT-BKHCN 30/07/2018 Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ qui định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước Thông tư Cơ quan khác
30. 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định qui định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo qui định tại khoản 4 điều 52 Luật chuyển giao công nghệ Nghị định Chính phủ
12345678
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở

Cổng thông tin được xây dựng bởi: Công ty Công nghệ Lam Kinh