Tin hoạt động của Sở
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 (09/10/2019)

Ngày 27 - 28/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về KH&CN năm 2019. Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí cán bộ phụ trách KH&CN của huyện, thị xã, thành phố.

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động KH&CN đến các tổ chức, cá nhân; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước về KH&CN ở cơ sở, kinh nghiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN cũng như việc áp dụng tốt những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ở các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN, các phòng, ban chuyên môn của Sở KH&CN đã giới thiệu, cập nhật các văn bản quản lý Nhà nước về KH&CN, như: Quyết định số: 37/2018/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước; Quyết định số: 38/2018/QĐ-UBND, ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về Giải thưởng KH&CN Thanh Hóa. Ngoài ra, đại diện các đơn vị tham gia lớp tập huấn còn được nghe hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; hướng dẫn lập dự toán kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng hồ sơ nghiệm thu cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh...


Bà Phạm Thị Thanh Hương - TP. Quản lý Công nghệ (Sở KH&CN)

giới thiệu một số nội dung trong chương trình tập huấn.

Cũng trong buổi tập huấn, đại diện các đơn vị tham gia đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học, công nghệ tại các cơ quan, đơn vị. Qua buổi tập huấn, đại biểu đã nắm bắt được những nội dung cơ bản các văn bản mới ban hành, có tác động trực tiếp đến hoạt động KH&CN ở cơ sở; những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, giúp cán bộ cấp cơ sở triển khai hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện đạt hiệu quả tốt hơn.

                                 Trịnh Đức Toàn

  Trung tâm Thông tin Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN 

In tin   


Các tin khác:
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN, KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ TẠI GIA LAI (09/10/19)
 HỘI NGHỊ "TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019" (19/09/19)
 TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 (30/08/19)
 HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI Ở THANH HÓA (30/08/19)
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019, SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN VÀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2017 - 2018  (21/08/19)
 Rss Reader
Không kết nối được với RSS này!
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: 17 Hạc Thành, P Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 0237 3852 590; Fax: 0237 3853513
Trưởng ban biên tập: Trần Duy Bình - Giám đốc Sở